Raportit

Raportit

Kuopion toimivalta-alueen joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2021

EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukaan toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä.

Kuopion kaupunki toimivaltaisena viranomaisena on julkaissut oheisena olevan yhdistelmäraportin.


 

Kuopion kaupunkiseudun maksuvyöhyke-, lippujen hinta- ja kustannusjakoselvitys

Keväällä 2021 laadittiin Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelman 2030 tavoitteiden mukaisesti selvitys kaupunkiseudun maksuvyöhykkeistä ja yhtenäisestä AB-lippujen hinnoittelusta. Selvityksen perusteella on tehty päätös, että maksuvyöhykkeet pidetään ennallaan, mutta Kuopion ja Siilinjärven välisten AB-lippujen hintoja alennetaan A- ja B-lippujen hintaisiksi työssäkäyntialueen yhtenäisen hinnoittelun toteuttamiseksi. Muutos astuu voimaan helmikuun 2022 alussa.


 

Kuopion toimivalta-alueen joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2020

EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukaan toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä.

Kuopion kaupunki toimivaltaisena viranomaisena on julkaissut oheisena olevan yhdistelmäraportin.


 

Joukkoliikenteen alennuslippujen perusteet ja vaikutukset -selvitys

Joukkoliikenteen alennuslippujen perusteet ja vaikutukset -selvitys on toteutettu Suomen paikallisliikenneliitto ry:n toimeksiannosta. Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa joukkoliikenneviranomaisia varten tietoa alennuslippujen perusteluista ja vaikutuksista eri näkökulmista sekä esittää suosituksia yhteistä joukkoliikenteen lippujärjestelmän perusmallia koskien.


 

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2030 -ohjelma

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteelle, Vilkulle, on valmistunut tavoiteohjelma vuodelle 2030. Ohjelmassa on asetettu päätavoitteeksi, että seudun joukkoliikenne vuonna 2030 on helppokäyttöistä, ympäristöystävällistä ja sujuvaa. Tavoitteena on parantunut palvelutaso ja matkustajamäärän kasvaminen 50 %:lla sekä maankäytön kehittäminen joukkoliikenteen käytön kasvua tukevasti. Lisäksi joukkoliikenteellä halutaan tukea seudun elinvoimaa ja taloudellista kehitystä siten, että Kuopion kaupunkiseutu on keskisuurten kaupunkiseutujen edelläkävijä.


 

Kuopion linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitys

Työssä on selvitetty nykyisiä dieselbusseja ympäristöystävällisempien käyttövoimien soveltuvuutta Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen, jotta joukkoliikenteen päästöjä voidaan vähentää. Tarkasteltavana oli uusiutuva biodiesel, biokaasu ja sähkö.

Hyväksytyn etenemispolun mukaan ensin annetaan kilpailutuksissa lisäpisteitä uusiutuvan biodieselin käytöstä ja vuonna 2021 tai 2022 kilpailutettavassa paikallisliikenteessä edellytetään sähköbusseja. Vuoden 2026 jälkeen siirrytään biokaasuun keskustan ulkopuolelle ulottuvilla pitkillä linjoilla, jos sitä jalostetaan liikennekäyttöön seudulla riittävästi.


Kuopion kaupunkiseudun linjastosuunnitelman tarkistaminen 2017

Työn keskeisenä tavoitteena on ollut linjaston kehittäminen huomioiden maankäytön ja  kysynnän kehittyminen sekä työn aikana saadut palautteet.


Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelma

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteelle on valmistunut tavoiteohjelma. Ohjelmassa on asetettu päätavoitteeksi, että seudun joukkoliikenne vuonna 2025 on helppokäyttöistä, ympäristöystävällistä ja sujuvaa.


Kuopion seudun viisaan liikkumisen toteuttamisohjelma

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon Ely -keskuksen yhteistyönä on valmistunut viisaan liikkumisen toteuttamisohjelma Kuopion seudulle. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien lisäksi oikeaa ajotapaa henkilöautolla.

EU:n aluekehitysrahasto myönsi hankkeelle rahoitusta. Hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja se kestää 2,5 vuotta.