Raportit

Raportit

Kuopion toimivalta-alueen joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2019

EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukaan toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä.

Kuopion kaupunki toimivaltaisena viranomaisena on julkaissut oheisena olevan yhdistelmäraportin.


Kuopion linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitys

Työssä on selvitetty nykyisiä dieselbusseja ympäristöystävällisempien käyttövoimien soveltuvuutta Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen, jotta joukkoliikenteen päästöjä voidaan vähentää. Tarkasteltavana oli uusiutuva biodiesel, biokaasu ja sähkö.

Hyväksytyn etenemispolun mukaan ensin annetaan kilpailutuksissa lisäpisteitä uusiutuvan biodieselin käytöstä ja vuonna 2021 tai 2022 kilpailutettavassa paikallisliikenteessä edellytetään sähköbusseja. Vuoden 2026 jälkeen siirrytään biokaasuun keskustan ulkopuolelle ulottuvilla pitkillä linjoilla, jos sitä jalostetaan liikennekäyttöön seudulla riittävästi.


Kuopion kaupunkiseudun linjastosuunnitelman tarkistaminen 2017

Työn keskeisenä tavoitteena on ollut linjaston kehittäminen huomioiden maankäytön ja  kysynnän kehittyminen sekä työn aikana saadut palautteet.


Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelma

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteelle on valmistunut tavoiteohjelma. Ohjelmassa on asetettu päätavoitteeksi, että seudun joukkoliikenne vuonna 2025 on helppokäyttöistä, ympäristöystävällistä ja sujuvaa.


Kuopion seudun viisaan liikkumisen toteuttamisohjelma

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon Ely -keskuksen yhteistyönä on valmistunut viisaan liikkumisen toteuttamisohjelma Kuopion seudulle. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien lisäksi oikeaa ajotapaa henkilöautolla.

EU:n aluekehitysrahasto myönsi hankkeelle rahoitusta. Hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja se kestää 2,5 vuotta.