Raportit

Raportit

Kuopion toimivalta-alueen joukkoliikenteen yhdistelmäraportit

EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukaan toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä.

Kuopion kaupunki toimivaltaisena viranomaisena on julkaissut oheisena olevan yhdistelmäraportin.Linjastoselvitykset

Kuopion kaupunkiseudun runkolinjaselvitys

Vuoden 2022 aikana laadittiin Kuopion seudun MAL-sopimuksen ja kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteiden mukaisesti selvitys Kuopion seudun runkobussilinjoista. Selvityksen perusteella on tehty päätös, että Kuopiossa aloitetaan liikennöinti kolmella runkolinjalla (4, 5 ja 6) vuodesta 2026 alkaen sekä esitetty runkolinjojen tuleva palvelutaso. Runkolinjojen reitit ja niiden vaatimat infrastruktuuritoimenpiteet tarkennettiin runkobussilinjojen infrastruktuurin kehittämisselvityksessä. Runkolinjaselvityksiin on saatu AKKE-tukea Pohjois-Savon liitolta.Joukkoliikenneohjelmat

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteelle, Vilkulle, päivitetään kerran valtuustokausittain joukkoliikenneohjelma. Joukkoliikenneohjelma on tavoitteellinen. Ohjelmassa asetetaan päätavoitteet ja toimenpiteet tavoitteidensaavuttamiseksi. Joukkoliikenneohjelman yhteydessä tarkistetaan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Kuopion kaupunkiseudun toimivaltaisen alueella.Käyttövoimaselvitykset

 Kuopion linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitys

Töissä selvitetään nykyisiä ympäristöystävällisempien käyttövoimien soveltuvuutta Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteeseenLippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmä selvitykset

Selvitys matkustuskäyttäytymisen muutoksesta ja lippujen hintojen tarkistamisesta 

Kevään 2023 aikana laadittiin selvitys lippujen hintojen tarkistamisesta. Samalla tutkittiin matkustuskäyttäytymisen muutoksesta verrattuna koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan. Selvityksen taustalla olivat paine tehdä tarkistuksia lippuhintoihin sekä tarve määritellä hinnoittelut eri maksutavoille lähimaksun käyttöönoton myötä. Selvityksen perusteella on tehty päätös Vilkun lippuhintojen tarkistamisesta kesäkaudesta 2023 alkaen. 


Kuopion kaupunkiseudun maksuvyöhyke-, lippujen hinta- ja kustannusjakoselvitys

Keväällä 2021 laadittiin Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenneohjelman 2030 tavoitteiden mukaisesti selvitys kaupunkiseudun maksuvyöhykkeistä ja yhtenäisestä AB-lippujen hinnoittelusta. Selvityksen perusteella on tehty päätös, että maksuvyöhykkeet pidetään ennallaan, mutta Kuopion ja Siilinjärven välisten AB-lippujen hintoja alennetaan A- ja B-lippujen hintaisiksi työssäkäyntialueen yhtenäisen hinnoittelun toteuttamiseksi. Muutos astuu voimaan helmikuun 2022 alussa.


Joukkoliikenteen alennuslippujen perusteet ja vaikutukset -selvitys

Joukkoliikenteen alennuslippujen perusteet ja vaikutukset -selvitys on toteutettu Suomen paikallisliikenneliitto ry:n toimeksiannosta. Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa joukkoliikenneviranomaisia varten tietoa alennuslippujen perusteluista ja vaikutuksista eri näkökulmista sekä esittää suosituksia yhteistä joukkoliikenteen lippujärjestelmän perusmallia koskien.Muita selvityksiä

Kuopion seudun viisaan liikkumisen toteuttamisohjelma

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon Ely -keskuksen yhteistyönä on valmistunut viisaan liikkumisen toteuttamisohjelma Kuopion seudulle. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien lisäksi oikeaa ajotapaa henkilöautolla.

EU:n aluekehitysrahasto myönsi hankkeelle rahoitusta. Hanke käynnistyi syksyllä 2016 ja se kestää 2,5 vuotta.