Liikennöitsijöille

 

Liikennöintisopimukset ja kilpailutukset

Joukkoliikenteen järjestäminen Kuopion kaupungin toimivalta-alueella

Kaukoliikenteen reitit Kuopion keskustassa

Kilpailun rajoittaminen

Kaupungin laskutusosoitteen postitoimipaikka

Liikennöintisopimukset ja kilpailutukset

Seuraavat kilpailutukset kohteissa Kaupunki 1 sekä Maaseutu 3-5 vuonna 2023.

Kohde Kuvaus Liikennöitsijä Automäärä Sopimuskausi päättyy Optiot
Kaupunki 1 Pienkalustolinjat (1,3) Vihavaisen Taksi 1 6/2024 käytetty
Kaupunki 2 Linjat (4,8,14) Kuopion Liikenne 10 6/2026 käytetty
Kaupunki 3-4 Linjat (2_talvi,5,6,7,9,16,19,20,21,22,23,29) Kuopion Liikenne 40 6/2028 3
Kaupunki 5 Linjat (2_kesä, 30-40) Pohjolan Liikenne 13 6/2026 käytetty
Maaseutu 1 Hirvilahti (71) Kuopion Liikenne 2 6/2025 2
Maaseutu 2 Kurkimäki ja Sotkanniemi (74-75) Savonlinja 3 6/2025 2
Maaseutu 3-5 Siilinjärvi, maaseutulinjat (42-48) Kuopion Tila-auto 5 6/2024 käytetty
Maaseutu 6 Kuopio-Nilsiä (61) Savonlinja 2 6/2025 2
Maaseutu 7 Nilsiän sisäiset (62-68) Mika K. Niskanen 5 6/2027 3
Maaseutu 8 Vehmersalmi (81-88) Savonlinja 6 6/2025 2

 

Myönnetyt yksinoikeudet Kuopion kaupunkiseudun paikallisliikenteelle ja maaseutuliikenteelle

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta myönsi hallintopäätöksellään 28.10.2021, § 15 yksinoikeuden maaseutuliikenteen linjojen 62-68 sopimusliikennöitsijälle, Mika K. Niskanen Oy:lle viiden vuoden ajalle 6.6.2022 alkaen sekä mahdollisesti kolmelle optiovuodelle mallilla 1+1+1 vuotta. Yksinoikeus kattaa sopimusten mukaiset liikenteet sekä niihin sopimusten aikana tehtävät sopimusten ja hankintalainsäädännön mukaiset muutokset.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta myönsi hallintopäätöksellään 14.2.2019, § 5 yksinoikeuden paikallisliikenteen linjojen 4 ja 8 sopimusliikennöitsijälle, Kuopion Liikenne Oy:lle sekä paikallisliikenteen linjojen 30-40 sopimusliikennöitsijälle Oy Pohjolan Liikenne Ab:lle ajalle 3.6.2019 – 2.6.2024 sekä mahdollisesti kahdelle optiovuodelle mallilla 1+1 vuotta. Yksinoikeus kattaa sopimusten mukaiset liikenteet sekä niihin sopimusten aikana tehtävät sopimusten ja hankintalainsäädännön mukaiset muutokset.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta myönsi hallintopäätöksellään 27.3.2019, § 11 yksinoikeuden paikallisliikenteen linjojen 1 ja 3 sopimusliikennöitsijälle, Vihavaisen Taksi Oy:lle sekä maaseutuliikenteen linjojen 42-48 sopimusliikennöitsijälle Kuopion Tila-Auto Oy:lle ajalle 3.6.2019  – 3.6.2022 sekä mahdollisesti kahdelle optiovuodelle mallilla 1+1 vuotta. Yksinoikeus kattaa sopimusten mukaiset liikenteet sekä niihin sopimusten aikana tehtävät sopimusten ja hankintalainsäädännön mukaiset muutokset.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta myönsi hallintopäätöksellään 20.2.2020, § 9 yksinoikeuden maaseutuliikenteen linjan 71 sopimusliikennöitsijälle, Kuopion Liikenne Oy:lle sekä maaseutuliikenteen linjojen 74, 75 ja 61 sopimusliikennöitsijälle Savonlinja Oy:lle viiden vuoden ajaksi alkaen 1.6.2020 sekä mahdollisille optiovuosille (1+1) toimivaltaisen viranomaisen vahvistamilla reiteillä ja aikatauluilla mukaan lukien liikenteisiin sopimusaikana sopimuksia ja hankintalainsäädäntöä noudattaen tehtäville muutoksille.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta myönsi hallintopäätöksellään 24.9.2020, § 28 yksinoikeuden paikallisliikenteen linjojen 2, 5-7, 9, 16, 20-23 ja 29 sopimusliikennöitsijälle, Kuopion Liikenne Oy:lle, 7.6.2021 alkaen seitsemän vuoden ajalle sekä mahdollisesti kolmelle optiovuodelle. Yksinoikeus kattaa sopimuksen mukaiset liikenteet sekä niihin sopimuksen aikana tehtävät sopimuksen ja hankintalainsäädännön mukaiset muutokset.

Joukkoliikenteen järjestäminen Kuopion kaupungin toimivalta-alueella

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on uusinut 26.4.2018 päätöksen avoimien joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä Kuopion kaupungin toimivalta-alueella soveltamalla EU:n palvelusopimusasetusta. Alkuperäinen päätös on vuodelta 2012, joka jälkeen Kuopion toimivalta-alue on laajentunut kuntaliitoksien vuoksi. Viranomaisen järjestämällä liikenteellä (paikallisliikenteen linjat 1 - 40 sekä maaseutuliikenteen linjat 42 - 86, liikenteen reitit ja aikataulut) on palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

Viranomainen voi myöntää myös jatkossa palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankituille liikenteille yksinoikeuksia julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Päätökset yksinoikeuksien myöntämisestä julkaistaan tällä sivustolla.

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus.         

           

Kuopion kaupungin toimivalta-alue vuonna 2018

 

Kaukoliikenteen reitit Kuopion keskustassa

Kuopion toria lähiympäristöineen on kehitetty pitkäjänteisesti kaupunginhallituksen vuonna 2006 hyväksymien suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Yksi hyväksytyistä periaatteista on, että keskustakehän (Puistokatu - Minna Canthin katu - Vuorikatu - Suokatu) sisäpuolista autoliikennettä rauhoitetaan ja turhaa läpiajoliikennettä vähennetään.

Tämän periaatteen mukaisesti kaupunginhallituksen vuonna 2008 hyväksymässä Kuopion keskusta-alueen liikenteen yleissuunnitelmassa on linjattu, että kaukoliikennettä ei ohjata ydinkeskustan kautta. Tori lähiympäristöineen toimii paikallisliikenteen pääterminaalina ja keskustakehän sisäpuolella olevat pysäkit on varattu paikallisliikenteen käyttöön.

Kaukoliikenteen reitit tuleekin suunnitella kulkemaan keskustakehän ulkopuolella esim. reitillä Asemakatu-Puistokatu.

 

Kilpailun rajoittaminen

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 20.9.2018, että vuoden 2018 paikallisliikenteen tarjouskilpailun kahdessa kohteessa ( linjat 4 ja 8 sekä linjat 30-40) tilaaja varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä yhden tarjoajan tekemiä tarjouksia siltä osin, kun tarjousten hyväksyminen johtaisi määräävän markkina-aseman tai monopoliaseman syntymiseen toimivalta-alueen paikallisliikenteessä.

Hyväksyttävät tarjoukset ratkaistaan tilaajan kannalta kokonaistaloudellisimman kokonaisuuden perusteella. Yhden tarjoajan tehdessä edullisimman tarjouksen molemmista kohteista, ja tarjousten hyväksyminen johtaisi määräävän markkina-aseman tai monopoliaseman syntymiseen, jätetään hyväksymättä se tarjous, jonka piste-ero toiseksi halvimpaan tarjoukseen on pienin. Rajoitusta ei kuitenkaan käytetä, jos kohdekohtainen piste-ero halvimman ja toiseksi halvimman tarjouksen välillä on yli 10 %.

Kaupungin laskutusosoitteen postitoimipaikka

Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue/joukkoliikenne
PL 3016
70090 MONETRA