Kuopion seudun joukkoliikenne, Vilkku

Joukkoliikenteen järjestäminen Kuopion kaupunkiseudulla

Vilkku-bussit palvelevat kaikkia matkustajia Kuopiossa ja sen lähialueella. Vilkun tavoitteena on turvata kaikille alueella asuville ja matkustaville kohtuullisen edullinen ja kattava sekä turvallinen joukkoliikenne. Vilkun toimintaa ohjaavat myös vihreät arvot, ja tavoitteena onkin kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä suhteessa henkilöautoiluun. Se edellyttää palvelun jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistä.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntien yhteisenä toimivaltaisena viranomaisena Kuopion ja Siilinjärven hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Kuopion kaupunki on ns. isäntäkunta ja hoitaa toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä.

Joukkoliikenteen järjestäminen oli ennen liikenteenharjoittajien vastuulla, mutta vuonna 2014 se siirtyi toimivaltaiselle viranomaiselle. Näin voidaan itse päättää, halutaanko alueelle parempia joukkoliikennepalveluita kuin mitä markkinaehtoisesti syntyisi. Tällöin puhutaan EU:n palvelusopimusasetuksen soveltamisesta. 26.4.2018 Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta tekikin päätöksen asetuksen soveltamisesta.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne Vilkku koostuu Kuopion kaupunkiseudun toimivaltaisen viranomaisen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kilpailuttamalla tilaamasta liikenteestä sekä markkinaehtoisesta liikenteestä, joka on pääsääntöisesti pitkämatkaista liikennettä. Lisäksi seudulla on kaukojunaliikennettä, jossa toimivaltaisena viranomaisena on liikenne- ja viestintäministeriö.