Avoin data

Vilkku liikenteen kaikki aikataulutiedot ovat avoimesti saatavilla Googlen määrittelemien GTFS ja GTFS-RT-rajapintojen kautta. Saatavilla sekä staattista, että reaaliaikaista tietoa Kuopion seudun joukkoliikenteen bussien liikennöinnistä esimerkiksi sovelluskehittäjien hyödynnettäväksi.

Rajapintojen käyttöä varten sinun tarvitsee hakea tunnukset. Käytön suhteen edellytetään, että käyttö on asiallista ja tarkoituksenmukaista. Rajapintoja käyttävien sovellusten on pyrittävä käyttämään tarjottuja resursseja taloudellisesti, välttäen niitä tuottavien taustajärjestelmien tarpeetonta kuormittamista.

Vilkun avoin aikatauludata

Pysäkki-, reitti-, aikataulutiedot Googlen GTFS -tietomäärittelyn mukaisessa muodossa:
http://karttapalvelu.kuopio.fi/google_transit/google_transit.zip

Vilkku bussien reaaliaikatiedot

Tunnusten haku joukkoliikenteen rajapintoihin

https://opendatavilkku.mattersoft.fi/developer/#/

 

Reaaliaikarajapinnat Googlen GTFS-RT-tietosyötteen mukaisessa muodossa:

Ennusterajapinta (Trip Updates)
https://opendatavilkku.mattersoft.fi/rtapi/gtfsrealtime/v1.0/feed/tripupdate

Paikkatietorajapinta (Vehicle Positions)
https://opendatavilkku.mattersoft.fi/rtapi/gtfsrealtime/v1.0/feed/vehicleposition

Tiedoterajapinta (Service Alerts)
https://opendatavilkku.mattersoft.fi/rtapi/gtfsrealtime/v1.0/feed/servicealert

Reaaliaikarajapinnat noudattavat binääristä GTFS Realtime Protobuff –formaattia ja "fetch / poll"-tiedonsiirtotapaa.

Vilkun matkalippujen avoin myyntirajanpinta

Vilkun lippujen myyntirajapinta on kaikkien liikennepalveluista kiinnostuneiden toimijoiden käyttettävissä. Avoimen lipunmyyntirajapinnan teknisestä toteutuksesta vastaa Waltti Solutions.

Vilkun lippujen myynnistä tulee tehdä erillinen sopimus Kuopion seudun joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen kanssa.