Asiakastyytyväisyys

Kuopion ja Siilinjärven paikallisliikenteessä on kartoitettu asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti loppuvuodesta 2018 alkaen. Kartoitus on tehty linja-autossa matkan aikana matkustajien täyttämien kyselylomakkeiden avulla. Haastateltaviksi on valittu mahdollisimman edustava otos täysi-ikäisistä matkustajista. Haastateltavia on valittu eri linjoilta noin 1 500/kyselykerta, jotta vastaukset olisivat tilastollisesti luotettavia. Kyselyt on toteuttanut kilpailutuksen pohjalta Feelback Oy.

Tyytyväisyyttä on mitattu arvosanoilla 0-5, jossa arvosanaa 4,2 pidetään yleisesti jo erinomaisena. Kysymykset ovat liittyneet vuoroihin ja yleisiin asioihin.

 

Vuoroa koskevat kysymykset

2018 2019 2020 2021 2022 2023 3/2024
Kuljettajan ajotapa 4,36 4,37 4,48 4,47 4,48 4,48 4,48
Kuljettajan ystävällisyys 4,22 4,26 4,33 4,28 4,33 4,33 4,31
Vuoron täsmällisyys 4,29 4,31 4,44 4,48 4,45 4,36 4,40
Linja-auton siisteys ja matkustusmukavuus 4,19 4,18 4,35 4,27 4,26 4,22 4,15

Yleiset kysymykset

2018 2019 2020 2021 2022 2023 3/2024
Yleisarvosana Vilkku-liikenteelle 4,06 4,13 4,28 4,31 4,32 4,29 4,28
Tiedon saatavuus aikatauluista ja reiteistä 4,33 4,40 4,44 4,40 4,42 4,48 4,47
Lipputuotteet ja niiden saatavuus 4,09 4,21 4,33 4,30 4,33 4,34 4,39
Reitit ja aikataulut 3,97 4,06 4,13 4,17 4,19 4,19 4,15
Vastine rahoille 3,97 4,04 4,17 4,20 4,23 4,18 4,19

 

Vaihtuvat kysymykset

2024

Vuonna 2024 vaihtuvina kysymyksinä olivat mistä asiakkaat seuraavat Vilkun tiedotteita ja Jos reittioppaassa olisi tieto linjan kuormituksesta (eli kuinka täynnä bussi on), valitsisitko sen perusteella hetken päästä takana tulevan tyhjemmän vuoron ja tähän liittyen tiedusteltiin vielä kuinka kauan odotettaisiin seuraavaa tyhjempää vuoroa.

Tyytyväisyyttä on mitattu arvosanoilla 0-5, jossa arvosanaa 4,2 pidetään yleisesti jo erinomaisena. Vaihtuvina kysymyksinä tarkastellaan joukkoliikenteeseen liittyviä muita asioita ja ilmiöitä.

Mistä seuraat Vilkun tiedotteita?

3/2024 8/2024 11/2024
Tiedotekanavien hyödyllisyys 4,29    
Mobiilisovellukset 47 %    
Vilkun verkkosivut 41 %    
Bussinäytöt 40 %    
Pysäkkinäytöt 39 %    
Reittiopas 34 %    
Sosiaalinen media 9 %    
En osaa sanoa 4 %    

 

Jos reittioppaassa olisi tieto linjan kuormituksesta,
valitsisitko sen perusteella hetken päästä 
perässä tulevan tyhjemmän vuoron?

3/2024 8/2024 11/2024
Kyllä 59 %    
En 19 %    
En osaa sanoa 22 %    

 

Kuinka monta minuuttia odottaisit
perässä tulevaa tyhjempää vuoroa?

3/2024 8/2024 11/2024
0 minuuttia 1 %    
2 minuuttia 5 %    
4 minuuttia 13 %    
6 minuuttia 20 %    
8 minuuttia 13 %    
10 minuuttia tai enemmän 11 %    
Ei vastausta 36 %    

"Ei vastausta" ovat pääasiassa niitä, jotka vastasivat "En odottaisi tyhjempää vuoroa" ja "En osaa sanoa odottaisinko" aiemmassa kysymyksessä.

2023

Tyytyväisyyttä on mitattu arvosanoilla 0-5, jossa arvosanaa 4,2 pidetään yleisesti jo erinomaisena. Vaihtuvina kysymyksinä tarkastellaan joukkoliikenteeseen liittyviä muita asioita ja ilmiöitä.

Näyttötaulut

1/2023 3/2023 8/2023 11/2023 keskiarvo
Näyttöjen pysäkkitietojen hyödyllisyys 4,45 4,46 4,48 4,46 4,46
Näyttötaulujen sijainti bussissa 4,42 4,42 4,40 4,38 4,41
Näyttöjen layout 4,34 4,32 4,29 4,31 4,32
Näyttöjen muun informaation hyödyllisyys 3,89 3,92 3,91 3,93 3,91

 

2022

Matkani sujui ilman järjestyshäiriöitä

1/2022 3/2022 8/2022 11/2022 keskiarvo
Samaa mieltä 82 % 83 % 83 % 80 % 82 %
Melko samaa mieltä 8 % 7 % 6 % 8 % 7 %
Eri mieltä 1 % 0 % 1 % 1 % 1 %
Täysin eri mieltä 3 % 3 % 4 % 3 % 3 %
En osaa sanoa 6 % 6 % 7 % 8 % 7 %

 

Matkaani sisältyy vaihtomatka

1/2022 3/2022 8/2022 11/2022 keskiarvo
Joka matkalla 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %
Yli puolessa matkojani 13 % 13 % 17 % 12 % 14 %
Satunnaisesti 51 % 54 % 49 % 53 % 52 %
Ei koskaan 29 % 26 % 28 % 28 % 28 %

 

Vaihtomatkat sujuvat moitteettomasti

1/2022 3/2022 8/2022 11/2022 keskiarvo
Samaa mieltä 28 % 32 % 34 % 28 % 31 %
Melko samaa mieltä 36 % 33 % 30 % 34 % 33 %
Eri mieltä 4 % 3 % 3 % 4 % 4 %
Täysin eri mieltä 2 % 1 % 1 % 1 % 1 %
En osaa sanoa 31 % 30 % 32 % 33 % 32 %