Sähköbusseja Kuopioon?

Käyttövoimaselvitys

Vuoden 2018 aikana Kuopion ja Jyväskylän kaupungit toteuttiva yhteistyössä linja-autoliikenteen käyttövoimaselvityksen, joka antaa suuntaviivoja siitä, millä tavoin alueen joukkoliikennettä voitaisiin tuottaa nykyistä ympäristöystävällisemmin.

Käyttövoimaselvityksen tarkoituksena oli tutkia nykyisiä dieselbusseja ympäristöystävällisempien käyttövoimien soveltuvuutta Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen. Tarkasteltavana oli uusiutuva biodiesel, biokaasu ja sähkö. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi Kuopion linja-autoliikenteen käyttövoimaselvityksen ja siinä esitetyn etenemispolun uusien käyttövoimien käyttöönotosta kokouksessaan 10.12.2018.

Hyväksytyn etenemispolun mukaan ensin annetaan liikennöinnin kilpailutuksissa lisäpisteitä uusiutuvan biodieselin käytöstä. Kustannus-, ympäristö-, viihtyisyys- ja matkustajanäkökulmat huomioiden Kuopion keskustassa ja sen tuntumassa liikennöitäville tiheävuorovälisille linjoille soveltuvat parhaiten paikallispäästöttömät ja hiljaiset sähköbussit. Kuopion joukkoliikenneohjelmassa 2025 on asetettu tavoitteeksi, että kaupunkiseudulla on vuoteen 2025 mennessä 10 sähköbussia. Käyttövoimaselvityksen etenemispolussa esitetään kuuden sähköbussin sisällyttämistä vuosien 2021 ja 2022 kaupunkiliikenteen kilpailutuksiin.

Merkittävästi keskusta-alueen ulkopuolelle ulottuvilla pidemmillä linjoilla biodiesel ja biokaasu ovat varteenotettavia käyttövoimavaihtoehtoja. Uusiutuvan biodieselin myötä perinteistä dieseliä ei välttämättä enää tulevaisuudessa tarvita.Vuoden 2026 jälkeen siirrytään biokaasuun keskustan ulkopuolelle ulottuvilla pitkillä linjoilla, mikäli sitä jalostetaan liikennekäyttöön seudulla riittävästi.

Liikenteen ympäristövaikutukset

Liikenne on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen lähde; se aiheuttaa noin 13 % maailman kaikista kasvihuonepäästöistä. Euroopan unionin alueella ja Suomessa liikenteen osuus päästöistä on noin viidennes. (WRI 2006; LVM 2003; EU-komissio 2005b). Yli 80 % liikenteen päästöistä tulee tieliikenteestä, joka voidaan jakaa matkustaja- ja tavaraliikenteeseen. Suomessa tieliikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on yli 90 %. (LVM 2003). 

Valtioneuvosto  on  asettanut  tavoitteeksi  liikenteen  kasvihuonepäästöjen  vähentämisen  50  prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2030. Kansainvälisesti päästöjen vähentämistavoitteita linjaa Pariisin ilmastosopimus. Euroopan unionin tasolla ilmastopolitiikkaa ohjaavat energia- ja ilmastopaketit sekä ilmastopolitiikka vuoteen 2050. Kuopion kaupunki on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimuksessa 2017 – 2025 edistämään myös liikenteen energiatehokuutta.

Liikenteen päästöjä voidaan alentaa vähentämällä liikennettä ja edistämällä teknologiaa, joka vähentää liikenteen keskimääräisiä päästöjä. Käytännössä liikenteen päästöjä voidaan vähentää:

  • lisäämällä kevyttä liikennettä
  • lisäämällä joukkoliikennettä
  • vähentämällä lento- ja autoliikennettä
  • suosimalla raideliikennettä kuljetuksissa
  • kehittämällä vähäpäästöisiä ja päästöttömiä kulkuvälineitä.

Muista, että voit aloittaa päästöjen vähentämisen omalta osaltasi jo tänään. Valitse siis kävely, pyöräily tai joukkoliikenne oman auton sijaan aina kun se on mahdollista.