Sähköbusseja Kuopioon

Kuopion paikallisliikenteeseen 13 sähköbussia vuonna 2021

Kuopion kaupunki kilpailutti kevään 2020 aikana 40 auton paikallisliikennekohteen (linjat 2, 5, 6, 7, 9, 16, 19, 20, 21, 22, 23 ja 29). Tarjouksia saatiin viideltä eri liikennöitsijältä ja kilpailutuksen voitti linjojen nykyinen liikennöitsijä Kuopion Liikenne Oy. Uuden sopimuksen mukainen liikenne alkaa vuoden 2021 kesäkuussa ja sopimuskausi on 7 vuotta, jota voidaan jatkaa kolmella vuodella.

Kilpailutuksessa vaadittiin kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti 9 sähköbussia ja sähköllä, biodieselillä tai biokaasulla liikennöinnistä oli mahdollista saada lisäpisteitä linjakilometrien suhteessa. Tulevissa kilpailutuksissa EU:n puhtaiden autojen direktiivi (CVD) määrittelee sähköautojen ja muun uusiutuvaa energiaa käyttävien autojen vähimmäismäärän.

Kilpailutuksen myötä liikenteeseen on tulossa 13 sähköbussia ja loppuja kohteen 27 bussia ajetaan uusiutuvalla biodieselillä. Sähköautot ladataan varikolla uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä. Kaikki dieselbussit tulevat olemaan EURO6 -päästöluokkaa. Sähköautojen ja kaluston uusiutumisen myötä bussiliikenteen aiheuttamat lähipäästöt ja melutaso pienenevät.

Muutosten vaikutukset paikallisliikenteeseen (linjat 1-40):
o    Sähköautoilla liikennöidään noin 1,13 miljoonaa km/v eli n. 21 % paikallisliikenteestä
o    Uusiutuvalla dieselillä liikennöidään noin 2,85 miljoonaa km/v eli n. 53 % paikallisliikenteestä
o    Fossiilisella dieselillä liikennöidään noin 1,38 miljoonaa km/v eli n. 26 % paikallisliikenteestä

Uusista autoista 10 on nykyistä kalustoa isompia teliautoja, joilla on tarkoitus ajaa ruuhkaisimpia vuoroja. Kaikkiin kohteen autoihin tulee Vilkku-väritys, jonka myötä koko auton peittäviä mainoksia ei enää sallita. Autot varustetaan myös uusilla rahastuslaitteilla, mikä mahdollistaa siirtymisen kohti tunnistepohjaista lippujärjestelmää ja lipputuotteiden monipuolisemman kehittämisen.

Kohteen arvo on noin 8 miljoonaa euroa vuodessa ja kaupungin kustannukset laskevat kilpailutuksen myötä usealla prosentilla verrattuna nykyiseen sopimukseen.

Kilpailun tulos yllätti positiivisesti myös apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllösen, joka iloitsi että kilpailua oli paljon ja kuinka tämän suuntainen kehitys vie Kuopiota kohti sen strategisia tavoitteita, joita on asetettu mm. Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne- ja Resurssiviisas Kuopio ohjelmissa.

 

Käyttövoimaselvitys

Vuoden 2018 aikana Kuopion ja Jyväskylän kaupungit toteuttivat yhteistyössä linja-autoliikenteen käyttövoimaselvityksen, joka antaa suuntaviivoja siitä, millä tavoin alueen joukkoliikennettä voitaisiin tuottaa nykyistä ympäristöystävällisemmin.

Käyttövoimaselvityksen tarkoituksena oli tutkia nykyisiä dieselbusseja ympäristöystävällisempien käyttövoimien soveltuvuutta Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen. Tarkasteltavana oli uusiutuva biodiesel, biokaasu ja sähkö. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi Kuopion linja-autoliikenteen käyttövoimaselvityksen ja siinä esitetyn etenemispolun uusien käyttövoimien käyttöönotosta kokouksessaan 10.12.2018.

 

Liikenteen ympäristövaikutukset

Liikenne on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen lähde; se aiheuttaa noin 13 % maailman kaikista kasvihuonepäästöistä. Euroopan unionin alueella ja Suomessa liikenteen osuus päästöistä on noin viidennes. (WRI 2006; LVM 2003; EU-komissio 2005b). Yli 80 % liikenteen päästöistä tulee tieliikenteestä, joka voidaan jakaa matkustaja- ja tavaraliikenteeseen. Suomessa tieliikenteen osuus hiilidioksidipäästöistä on yli 90 %. (LVM 2003). 

Valtioneuvosto  on  asettanut  tavoitteeksi  liikenteen  kasvihuonepäästöjen  vähentämisen  50  prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2030. Kansainvälisesti päästöjen vähentämistavoitteita linjaa Pariisin ilmastosopimus. Euroopan unionin tasolla ilmastopolitiikkaa ohjaavat energia- ja ilmastopaketit sekä ilmastopolitiikka vuoteen 2050. Kuopion kaupunki on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimuksessa 2017 – 2025 edistämään myös liikenteen energiatehokuutta.

Liikenteen päästöjä voidaan alentaa vähentämällä liikennettä ja edistämällä teknologiaa, joka vähentää liikenteen keskimääräisiä päästöjä. Käytännössä liikenteen päästöjä voidaan vähentää:

  • lisäämällä kevyttä liikennettä
  • lisäämällä joukkoliikennettä
  • vähentämällä lento- ja autoliikennettä
  • suosimalla raideliikennettä kuljetuksissa
  • kehittämällä vähäpäästöisiä ja päästöttömiä kulkuvälineitä.

Muista, että voit aloittaa päästöjen vähentämisen omalta osaltasi jo tänään. Valitse siis kävely, pyöräily tai joukkoliikenne oman auton sijaan aina kun se on mahdollista.