Muutoksia liikenteessä 2019-20

Muutoksia reiteissä ja aikatauluissa talvikaudelle 2019-20

VILKUn vuorot siirtyvät talviaikatauluihin 12.8.2019. Talvikaudelle tehdään linjastosuunnitelman mukaisia muutoksia, joilla muun muassa parannetaan yhteyksiä Savilahteen ja Saaristokaupunkiin. Aikatauluja ja reittejä pääset tarkastelemaan reittioppaasta. Keskeisimpiä muutoksia joukkoliikenteessä:

 • Linjalla 2 uusi reitti Haapaniemen ja Savilahden välillä
 • Linjojen 5 ja 29 vuorotarjontaa parannetaan vastaamaan kasvaneisiin matkustajamääriin
 • Linja 6 siirtyy kulkemaan Kaivannonlahden uuden alueen kautta ja se yhdistetään linjan 23 kanssa Pyörönkaarella
 • Linjoilta 8 ja 9 siirretään vuorotarjontaa Savilahden kautta kulkeville linjoille 4 ja 7
 • Uusi linja 14 Kelloniemestä suoraan Savilahteen aloittaa
 • Linja 30 jatketaan Vuorelasta Siilinjärvelle ja Panniniemeen
 • Siilinjärvi - Kuopio välillä uusi nopea linja 32 moottoritien kautta

Muutoksista tarkemmin alla.

Linjat 1 - 3 Rönö, Niirala, Rahusenkangas, Haapaniemi

Linjojen 1 ja 3 reitti ja aikataulut säilyvät ennallaan.

Linjan 2 reittiä muutetaan Rahusenkangas-keskusta –välillä kulkemaan Inkilänmäen kautta ja vuorot ajetaan isolla kalustolla. Tarkoituksena on lisätä vuorotarjontaa Inkilänmäellä, jossa linjan 21 vuorot ovat olleet ruuhkautuneita.

Linjan 2 vuorot jatkavat talvikaudella keskustasta Savilahteen Microteknian pihaan Haapaniemen kautta. Reittimuutoksella saadaan lisävuoroja Haapaniemelle sekä suorat yhteydet Haapaniemeltä Savilahteen.

Linjalta 2 poistetaan keskusta-Puijonlaakso –osuus. Luistelijantiellä linjan 2 vuorot korvaa linja 9, jonka reittiä muutetaan (reitti kuvattu tarkemmin linjan 9 kohdalla).

LINJAN 2 UUSI REITTI

Linjat 4, 8, 14 Neulamäki - Kelloniemi

Linjojen 4 ja 8 reitit säilyvät ennallaan. Linjalta 8 siirretään vuorotarjontaa linjalle 4 arkisin. Linjan 4 matkustajamäärät ovat huomattavasti suurempia kuin linjalla 8 ja lisäksi Savilahteen on lähivuosina siirtymässä oppilaitoksia ja tulossa täydennysrakentamista, mikä lisää vuorotarvetta Savilahdessa. Linja 8 kulkee jatkossa 30 minuutin välein ja linjalla 4 on vuoroja siten, että linjojen vuoroista muodostuu noin 10 minuutin vuoroväli.

Arjen aikaiseen aamuun on lisätty vuorotarjontaa Kelloniemestä ja lisäksi viikonloppuöisin vuorot kulkevat tuntia aiempaa myöhäisempään. Aikataulurytmiä on muutettu mm. arki-illassa aikatauluvarmuuden parantamiseksi ja sunnuntai-illassa, jotta linjojen 4 ja 23 aikataulut porrastuvat nykyistä paremmin Männistöön mentäessä.

Uusi linja 14 Kelloniemestä suoraan Savilahteen aloittaa liikennöinnin. Linjalla on vuorotarjontaa koulupäivisin ruuhka-aikoihin.

LINJAN 14 Reitti

Linjat 5, 6 ja 23 Saaristokaupunki, Petonen, Puijonlaakso, Itkonniemi

Linjan 5 matkustajamäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, minkä vuoksi linjan vuorotarjontaa lisätään siten, että arkisin se kulkee 15 minuutin vuorovälillä. Linjan 5X vuorot poistuvat muutoksen myötä, mutta Saaristokaupungin ruuhka-aikojen vuorotarjontaa lisätään nykyisestä lisäautoilla. Linjan 5 reitti säilyy ennallaan.

Linjan 6 reitti muutetaan kulkemaan Lehtoniemen uusien alueiden läpi kesällä rakennettavaa Kaivannonlahdenkatua pitkin.

Lisäksi linjan 6 reittiä oikaistaan keskustan ja Puijonlaakson välillä kulkemaan reittiä: Tori-Tulliportinkatu-Puistokatu-Karjalankatu jne aikaisemman Puijonkadun ja Asemakadun kautta kulkevan reitin sijaan.

linjan 6 reitti

Linja 23 vuorot yhdistetään linjan 6 kanssa maanantaista lauantaihin siten, että Savilahden suunnalta Petoselle tuleva linjan 23 auto jatkaa Pyörönkaarelta linjana 6 Saaristokaupungin kautta keskustaan ja toiseen suuntaan linjan 6 auto jatkaa Pyörönkaarelta Savilahden suuntaan linjana 23. Reittimuutoksen myötä linjojen 6 ja 23 aikatauluihin tehdään muutoksia.

Linjat 7 ja 9 Rypysuo, Puijonlaakso, Särkiniemi, Rauhalahti, Jynkkä

Linjalta 9 siirretään vuorotarjontaa linjalle 7. Linjan 7 matkustajamäärät ovat suurempia kuin linjalla 9 ja lisäksi Savilahteen on lähivuosina siirtymässä oppilaitoksia ja tulossa täydennysrakentamista, mikä lisää vuorotarvetta Savilahdessa.

Linjan 9 reittiin tehdään seuraavat muutokset:

 • Reitti jatketaan Rypysuolta Päivärantaan, jossa se korvaa linjan 15 ja tarjoaa yhteydet Päivärannan ja Puijonlaakson välille.
 • Reitti muutetaan kulkemaan Puijonlaaksossa Luistelijantien pysäkin kautta, jossa se korvaa sieltä poistuvan linjan 2. Lisäksi linja 9 kulkee Puijonlaaksosta Niiralan kautta keskustaan, jolloin Rypysuolta saadaan nykyistä nopeampi yhteys Savilahteen ja Niiralaan.
 • Reittiä jatketaan Jynkästä Lippumäkeen, josta saadaan suorat yhteydet Tasavallankadun varteen.
   

Linjan 9 uusi reitti

Linjat 16, 20 ja 21 Pirtti, Petonen, Jynkkä, Levänen, Päiväranta, Julkula, Inkilänmäki

Linjojen 16, 20 ja 21 reitit säilyvät ennallaan. Pieniä aikataulumuutoksia tehdään, kun linjojen 16 ja 21 aikatauluja pyritään porrastamaan keskustan ja Savilahden välillä yhdessä linjan 7 aikataulujen kanssa.  

Linjan 21 ruuhka-avuksi Inkilänmäelle tulee lisävuoroja keskustaan linjan 2 reittimuutoksen myötä (tarkemmin linjan 2 kohdalla).

Linjan 20 lisänä Julkulaan ja Päivärantaan tulee uusia vuoroja linjalla 9 (tarkemmin linjan 9 kohdalla), jotka korvaavat linjan 15 vuorot.

Linja 15 ja 19 Päiväranta, Saaristokaupunki

Linja 15 poistuu ja tilalle tulee vuoroja linjalla 9 (tarkemmin linjan 9 kohdalla).

Linjan 19 aikataulut ja reitti säilyvät entisellään.

Linja 22 Pirtti, Petonen

Linjan 22 aikataulut ja reitti säilyvät ennallaan.

Linja 29 Saaristokaupunki

Linjan 29 reitti säilyy ennallaan, mutta vuorotarjontaa lisätään vastaamaan kasvaneisiin matkustajamääriin.

Linjat 30 - 40 Siilinjärvi - Kuopio - Matkus - Hiltulanlahti

Linjan 30 reittiä jatketaan Vuorelasta Siilinjärven keskustan kautta Panninniemelle. Linjan 30 reitti kulkee Kuopion ja Siilinjärven välillä linjan 31 nykyistä reittiä.

Linjan 30 uusi reitti

Linjalla 31 tulee reittimuutoksia Matkuksen ja Hiltulanlahden välille, kun linja kiertää Hiltulanlahden uuden asuinalueen läpi. Lisäksi Haaparinteen kierto Siilinjärvellä jää pois linjan nopeuttamiseksi (Haaparinteentiellä korvaavia vuoroja linjalla 30). Reittimuutokset tehtiin jo kesäkaudelle 2019.

linjan 31 reitti

Uusi linja 32 muodostaa Kuopion ja Siilinjärven välille nopean moottoritieyhteyden. Linjan vuoroja ajetaan ruuhkasuuntaan, eli aamupäivällä Siilinjärveltä Kuopion keskustaan ja Savilahteen kolme vuoroa ja iltapäivällä Savilahdesta Kuopion keskustan kautta Siilinjärvelle kolme vuoroa. Linja 32 aloitti liikennöinnin jo kesäkaudella 2019.

linjan 32 reitti

Linjan 35 Matkukseen meneviä vuoroja jatketaan Hiltulanlahden kautta Postikeskukselle. Lisäksi arkiaamuihin on lisätty ruuhka-ajan vuoroja Hiltulanlahdesta Kuopion keskustaan linjalla 35. Linjan 35 aikatauluja on muutettu hieman aikatauluvarmuuden parantamiseksi sekä aikataulurakenteen selkeyttämiseksi. Reittimuutos Hiltulanlahdessa tehtiin jo kesäkaudelle 2019.

linjan 35 reitti

Linjalle 40 on lisätty vuoroja ruuhkalennoille, joita linjan normaalit vuorot eivät palvele parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi on tehty pieniä muutoksia aikatauluihin aikatauluvarmuuden parantamiseksi.