Kysely

Ota kantaa bussiaikatauluihin!

VILKKU – Kuopion seudun joukkoliikenne, haluaa kuulla mielipiteesi reitti -ja aikataulusuunnitelmista linjoille 1-40. Suunnitelmaluonnokset on kuvattu alla ja niitä voi kommentoida 11.4.-23.4. välisenä aikana.

Nettikysely päättynyt

Suunnitelmiin pääsee tutustumaan myös Alatorin Apajan Kohtaamossa tiistaina 23.4. klo 12-18, jolloin kommentteja voi jättää suoraan suunnittelijoille. Tervetuloa!

Esitetyt suunnitelmat ovat luonnoksia ja niihin saatetaan tehdä muutoksia. Reitti- ja aikataulumuutoksia toteutetaan talvikaudesta 2019-2020 alkaen.

Linjat 1 - 3 Rönö, Niirala, Rahusenkangas, Luistelijantie, Pappilanmäki

Linjan 1 reitti ja aikataulut säilyvät nykyisenkaltaisina.

Linjalta 2 poistetaan keskusta-Puijonlaakso –osuus. Luistelijantiellä linjan 2 vuorot korvaa linja 9, jonka reittiä muutetaan (reitti ja aikataulut kuvattu tarkemmin linjan 9 kohdalla).

Linjan 2 reittiä muutetaan Rahusenkangas-keskusta –välillä kulkemaan Inkilänmäen kautta ja vuorot ajetaan isolla kalustolla. Tarkoituksena on lisätä vuorotarjontaa Inkilänmäellä, jossa linjan 21 vuorot ovat olleet ruuhkautuneita. Lisäksi linjalla 2 on suunnitelmissa ajaa talvikaudella vuoroja Savilahteen Microteknian pihaan joko Haapaniemen tai Niiralan kautta.

Linjan 3 aikataulut ja reitti säilyvät nykyisenkaltaisina.

 

Linjan 2 aikataululuonnokset

 

Linjat 4 ja 8 Neulamäki - Kelloniemi

Linjojen 4 ja 8 reitit säilyvät ennallaan. Linjalta 8 siirretään vuorotarjontaa linjalle 4 arkisin. Linjan 4 matkustajamäärät ovat huomattavasti suurempia kuin linjalla 8 ja lisäksi Savilahteen on lähivuosina siirtymässä oppilaitoksia ja tulossa täydennysrakentamista, mikä lisää vuorotarvetta Savilahdessa. Linja 8 kulkee jatkossa 30 minuutin välein ja linjalla 4 on vuoroja siten, että linjojen vuoroista muodostuu noin 10 minuutin vuoroväli.

Arjen aikaiseen aamuun on lisätty vuorotarjontaa Kelloniemestä ja lisäksi viikonloppuöisin vuorot kulkevat tuntia nykyistä myöhäisempään. Aikataulurytmiä on muutettu mm. arki-illassa aikatauluvarmuuden parantamiseksi ja sunnuntai-illassa, jotta linjojen 4 ja 23 aikataulut porrastuvat nykyistä paremmin Männistöön mentäessä.

Linjojen 4&8 aikataululuonnokset

Linjat 5, 6 ja 23 Saaristokaupunki, Petonen, Puijonlaakso, Itkonniemi

Linjan 5 matkustajamäärät ovat lisääntyneet merkittävästi, minkä vuoksi linjan vuorotarjontaa lisätään siten, että arkisin se kulkee 15 minuutin vuorovälillä. Linjan 5X vuorot poistuvat muutoksen myötä, mutta Saaristokaupungin ruuhka-aikojen vuorotarjontaa lisätään nykyisestä lisäautoilla. Linjan 5 reitti säilyy ennallaan.

Linjan 6 reitti muutetaan kulkemaan Lehtoniemen uusien alueiden läpi kesällä rakennettavaa Kaivannonlahdenkatua pitkin. Linja 23 yhdistetään linjan 6 kanssa arkipäivisin siten, että Savilahden suunnalta Petoselle tuleva linjan 23 auto jatkaa Pyörönkaarelta linjana 6 Saaristokaupungin kautta keskustaan ja toiseen suuntaan linjan 6 auto jatkaa Pyörönkaarelta Savilahden suuntaan linjana 23. Muutoksen myötä linjojen 6 ja 23 aikatauluihin tehdään muutoksia. Linjalle 6 on lisäksi harkinnassa reitin oikaiseminen keskustan ja Puijonlaakson välillä reitille Tori-Tulliportinkatu-Puistokatu-Karjalankatu jne nykyisen Puijonkadun ja Asemakadun kautta kulkevan reitin sijaan.

Linjan 23 reitti säilyy ennallaan.

 

Linjojen 5, 6 ja 23 aikataululuonnokset

 

 

Linjat 7 ja 9 Rypysuo, Puijonlaakso, Särkiniemi, Rauhalahti, Jynkkä

Linjalta 9 siirretään vuorotarjontaa linjalle 7. Linjan 7 matkustajamäärät ovat suurempia kuin linjalla 9 ja lisäksi Savilahteen on lähivuosina siirtymässä oppilaitoksia ja tulossa täydennysrakentamista, mikä lisää vuorotarvetta Savilahdessa. Linjan 9 reittiin tehdään seuraavat muutokset:

- Reitti jatketaan Rypysuolta Päivärantaan, jossa se korvaa linjan 15 ja tarjoaa yhteydet Päivärannan ja Puijonlaakson välille.
- Reitti muutetaan kulkemaan Puijonlaaksossa Luistelijantien pysäkin kautta, jossa se korvaa sieltä poistuvan linjan 2. Lisäksi linja 9 kulkee Puijonlaaksosta Niiralan kautta keskustaan, jolloin Rypysuolta saadaan nykyistä nopeampi yhteys Savilahteen ja Niiralaan.
- Jynkässä on harkinnassa muuttaa reitti kulkemaan suoraan Rauhalahdentietä pitkin, jolloin reitti voidaan jatkaa Petoselle asti ja Lippumäestä keskustaan saadaan nykyistä nopeampi yhteys.

Linjojen 7 ja 9 aikataululuonnokset

 

Linjat 16, 20 ja 21 Pirtti, Petonen, Jynkkä, Levänen, Päiväranta, Julkula, Inkilänmäki

Linjojen 16, 20 ja 21 reitit säilyvät nykyisenkaltaisina. Pieniä muutoksia aikatauluihin saattaa tulla, kun linjojen 16 ja 21 aikatauluja pyritään porrastamaan Leväsentien ja keskustan välillä.  

Inkilänmäelle tulee lisävuoroja ruuhka-aikoihin linjan 2 reittimuutoksen myötä (tarkemmin linjan 2 kohdalla).

Julkulaan ja Päivärantaan tulee uusia vuoroja linjalla 9 (tarkemmin linjan 9 kohdalla), jotka korvaavat linjan 15 vuorot.

Linja 15 ja 19 Päiväranta, Saaristokaupunki

Linja 15 poistuu ja tilalle tulee vuoroja linjalla 9 (tarkemmin linjan 9 kohdalla).

Linjan 19 aikataulut ja reitti säilyvät entisenkaltaisina. Lähtöaika Saaristokaupungista saattaa aamulla aikaistua hieman.

Linja 22 Pirtti, Petonen

Linjan 22 aikataulut ja reitti säilyvät ennallaan.

Linja 29 Saaristokaupunki

Linjan 29 reitti säilyy ennallaan, mutta vuorotarjontaa lisätään.

Linjan 29 aikataululuonnokset

Linjat 30 - 40 Siilinjärvi - Kuopio - Matkus - Hiltulanlahti

Linjan 30 reittiä jatketaan Vuorelasta Siilinjärven keskustan kautta Panninniemelle. Linjan 30 reitti kulkee Kuopion ja Siilinjärven välillä linjan 31 nykyistä reittiä.

Linjalle 31 tulee reittimuutoksia Matkuksen ja Hiltulanlahden välille. Lisäksi Haaparinteen kierto Siilinjärvellä jää pois linjan nopeuttamiseksi. Reitit löytyvät kartoista.

Linja 32 on uusi linja, joka muodostaa Kuopion ja Siilinjärven välille nopean moottoritieyhteyden. Linjan vuoroja ajetaan ruuhkasuuntaan, eli aamupäivällä Siilinjärveltä Kuopion keskustaan ja Savilahteen kolme vuoroa ja iltapäivällä Savilahdesta Kuopion keskustan kautta Siilinjärvelle kolme vuoroa.

Linjan 35 Matkukseen meneviä vuoroja jatketaan Hiltulanlahden kautta Postikeskukselle. Lisäksi arkiaamuihin on lisätty ruuhka-ajan vuoroja Hiltulanlahdesta Kuopion keskustaan linjalla 35. Linjan 35 aikatauluja on muutettu hieman aikatauluvarmuuden parantamiseksi sekä aikataulurakenteen selkeyttämiseksi.

Linjalle 40 on lisätty vuoroja ruuhkalennoille, joita linjan normaalit vuorot eivät palvele kovin hyvin. Lisäksi tehty pieniä muutoksia aikatauluihin aikatauluvarmuuden parantamiseksi.

Linjojen 30 - 40 aikataululuonnokset