Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanke 2016 - 2019

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan mm. jalankulkua, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja kimppakyytiä, mutta myös henkilöauton järkevää käyttöä sekä taloudellista ja turvallista ajotapaa.

Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon ELY-keskus määritelivät vuoden 2015 aikana toteuttamisohjelman Kuopion seudun viisaan liikkumisen palvelujen kehittämiseksi, yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja yritysten kanssa. Toteuttamisohejelman tavoitteita on pantu täytäntöön Kuopion seudun viisaan liikkumisen hankkeen avulla vuosien 2016 - 2019 aikana. Hanke on jaettu viiteen osakokonaisuuteen, jotka ovat:

  1. joukkoliikenteen, pyöräilyn ja pysäköinnin asiakaslähtöinen informaatio
  2. älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä
  3. liikkuminen palveluna (MaaS), uudet maksutavat, app-sovellukset
  4. viisaan liikkumisen toimintamallin kehittäminen opiskelijoille, yrityksille ja yritysten työntekijöille
  5. viisaan liikkumisen graafisen ilmeen kehittäminen.

Hankekokonaisuuden tavoitteena on ollut helposti saatavissa olevan tiedon sekä uusien helppokäyttöisten palveluiden avulla lisätä viisaiden liikkumismuotojen käyttöä Kuopion alueella ja näin vähentää liikenteestä ja liikkumisesta aiheutuvia päästöjä ja energiankulutusta.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ennen kaikkea muutoksia ihmisten liikkumistottumuksissa. Muutosta on mahdollistettu kehittämällä viisasta liikkumista edistävillä toimintamalleilla sekä parantamalla alueen liikennepalveluiden tunnettavuutta ja käytettävyyttä. Toimintamallien käyttöönottoa edistetään lisäämällä alueen asukkaiden tietoisuutta viisaan liikkumisen mahdollisuuksista, helpottamalla liikkumiseen liittyvän tiedon saatavuutta ja tukemalla liikkumiseen perustuvan palveluliiketoiminnan kehittymistä.

Merkittävin hankkeessa toteutettu kokonaisuus on viisaan liikkumisen informaatiojärjestelmä, joka tarjoaa käyttötilannekeskeistä tietoa eri liikkumismuodoista avoimesti ja reaaliaikaisesti. Avoimeen tietoon perustuva informaatiojärjestelmä muodostaa pohjan Kuopion seudun viisaan liikkumisen palveluiden kehittämiselle, koska sen sisältämä tieto on kansalaisten ja erityisesti yritysten käytettävissä tasavertaisesti julkisen hallinnon kanssa. Käytännössä viisaan liikkumisen informaatiojärjestelmä näkyy Kuopion seudun joukkoliikenteen käyttäjille käyttäjille bussien reaaliaikaisina aikataulutietoina (mm. reittiopas.kuopio.fi, bussit.kuopio.fi, pysakit.kuopio.fi -palvelut sekä Nysse-sovelluksen ja Google Map:n käyttämät joukkoliikennetiedot) ja joukkoliikenteen sujuvuutena (häiriö- ja poikkeustiedotteet ja bussien liikennevaloetuudet). Hankeen myötä Kuopion seudun joukkoliikenne on ottanyt käytöön myös Vilkku-mobiililipun sekä lisännyt reaaliaikaisia aikataulunäyttöjä bussipysäkeille.

Näkyvimmät hankkeessa toteutettavat kokonaisuudet ovat Kuopion seudun viisaan liikkumisen graafinen ilme ja Kuopion sähköavusteinen kaupunkipyöräjärjestelmä. Uuden graafisen ilmeen avulla yhtenäistetään eri palvelukokonaisuuksia ja rakennetaan positiivinen mielikuva viisaasta liikkumisesta. Graafinen ilme näkyy myös Kuopion seudun joukkoliikenteen busseissa vuoden 2019 kesästä alkaen.

Kuopion kaupunkipyöräjärjestelmä koostuu yhteiskäyttöpyöristä, pyöräasemista ja pyörien sujuvan käytön mahdollistavista tietojärjestelmistä, joiden avulla jokainen Kuopion kantakaupungissa liikkuva voi lunastaa polkupyörän helposti käyttöönsä. Kaupunkipyöräjärjestelmä on osa alueen joukkoliikennejärjestelmää ja se soveltuu erityisesti lyhyiden kaupunkimatkojen ja muun julkisen liikenteen ns. viimeisen kilometrin matkojen toteutukseen.

Helppokäyttöisen teknologian yleistyminen mahdollistaa liikkumisen tuottamisen palveluna. Puhutaan ns. Mobility as a Service, eli MaaS-palveluista. MaaS tarkoittaa kokonaisuutta, jossa matkustaja saa tarvitsemansa palvelut helposti ovelta ovelle yhdellä maksulla ja lipulla. Eri liikennemuodot toimivat saumattomasti yhdessä ilman tarvetta omistaa liikkumisvälineitä, kuten autoa. Kuopion seudun viisaan liikkumisen hankkeen korkean tason tavoitteena on edesauttaa MaaS-palveluden tuottamiseen soveltuvan teknisen ja toiminnallisen ympäristön syntymistä Kuopion seudulle.

Kuopion kaupunkiseudun viisaan liikkumisen edistämisen pitkän tähtäimen tavoitteena on, että seudulla on toimiva, turvallinen, vähäpäästöinen, innovatiivinen ja terveyttä edistävä viisas liikkumisjärjestelmä, jota on helppo ja mukava käyttää.

Kuopion seudun Viisaan liikkumisen hanke 2016 - 2019 on toteutettu EU:n osarahoituksella.