Ajankohtaista

Asiakastyytyväisyys vuonna 2021 Kuopion ja Siilinjärven paikallisliikenteessä

Uutinen 24.2.2022

Kuopion ja Siilinjärven paikallisliikenteessä on kartoitettu asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti loppuvuodesta 2017 alkaen. Tyytyväisyyttä on mitattu arvosanoilla 0-5, jossa arvosanaa 4,2 pidetään yleisesti jo erinomaisena. Paikallisliikenteen yleisarvosana vuodelta 2021 oli 4,31 eli erinomainen.

Kesällä 2021 uusien autojen tultua liikenteeseen kaikki arvosanat ylittivät erinomaisen rajan jokaisessa vuoroa koskevissa kysymyksissä. Yli 80 % vastaajista arvioivat marraskuun 2021 kyselyssä kaikki vuoroa koskevat ominaisuudet erittäin tai melko hyväksi. Kuljettajan ajotapa ja ystävällisyys saavat kyselystä toiseen erinomaisia arvosanoja. Vuoron täsmällisyydestä annetut arvosanat ovat olleet myös korkeita.

Pääosa vastaajista on vastausten perusteella varsin tyytyväisiä palveluun.

 

Tiedon saatavuus aikatauluista ja reiteistä nostettiin yleisten kysymysten parhaimmaksi. Reaaliaikainen matkustajainformaatio ja siihen liittyvät muut palvelut ovat helpottaneet tiedon saamista. Rahoille saatavaa vastinetta vajaa 80 % piti erittäin tai melko hyvänä ja 3 % melko huonona, mutta erittäin huonona sitä ei pitänyt kukaan. 

Reitit ja aikataulut kaipaavat vastausten perusteella eniten kehittämistä. Joukkoliikenne suunnitellaan joukoille, jolloin monet yksittäiset toiveet eivät välttämättä täyty sellaisenaan. Arvosanat ovat kuitenkin olleet viimeiset kaksi vuotta yli neljä, jota voidaan pitää varsin hyvänä tuloksena. Marraskuun kyselyssä 82 % vastaajista koki reitit ja aikataulut erittäin tai melko hyviksi eli tarjonnan voidaan katsoa vastaavan hyvin kysyntää.  

Joukkoliikenteen kehittämisen voidaan katsoa kyselytulosten perusteella edenneen oikeaan suuntaan.