Ajankohtaista

Matkustajat tyytyväisiä Vilkku -liikenteeseen

Uutinen 16.5.2019

Vilkku -liikenteen asiakastyytyväisyyttä kartoitettiin tällä kertaa vain paikallisliikenteen linjoilla 4-40.

Vilkun liikennöinnille annettiin arvosana 4,21 (maksimi viisi). Tällä kertaa korkeimman arvosanan sai vuorojen täsmällisyys, jonka 88 % vastaajista katsoi olleen erittäin tai melko hyvän. Kuljettajien ajotavalle ja ystävällisyydelle sekä autojen siisteydelle ja matkustusmukavuudelle annetut arvosanat laskivat hiukan. Kuljettajien ajotavan katsoi yli 90 % kuitenkin erittäin tai melko hyväksi. Saaristokaupungin linjoilla tyytyväisyys liikennöintiin kasvoi eniten.

Yleisistä kysymyksistä eniten tyytyväisyys on lisääntynyt (+4 %) Vilkun lipputuotteissa ja niiden saatavuudessa. Nettikaupan kehittyminen ja Siilinjärven kuntakausilipun käyttöönotto ovat lisänneet osaltaan tyytyväisyyttä. Lisäksi mobiililippu kasvattaa suosiotaan koko ajan.

Tiedon saaminen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista koettiin edelleen hyvälle tasolle. Tyytyväisyys itse reitteihin ja aikatauluihin on parantunut, ja nousikin ensimmäistä kertaa yli neljän arvoiseksi.

Lisäksi vastaajista 95 % piti joukkoliikenteen yhteiskunnallista merkitystä erittäin tai melko tärkeänä palveluna ja 78 % palvelun hinta-laatu –suhdetta erittäin tai melko hyvänä.

Kyselyssä paikallisliikenteen yleisarvosanaksi annettiin 4,07 asteikolla 1-5 (edellinen 4,06). Erittäin huonona palveluna sitä ei pitänyt kukaan. Tyytyväisyyttä kuvastaa myös alkuvuonna jatkunut matkustajamäärän kasvu 9,5 %:n vauhdilla. Kehitystyö näyttäisi olevan siis oikealla tiellä.

Lämpimät kiitokset kyselyyn osallistuneille. Annoitte jälleen arvokasta tietoa joukkoliikennepalvelun kehittämistyölle. Seuraava kysely toteutetaan linjoilla 1, 3, 4, 8 ja 30-40 kuluvan vuoden elokuussa.