Ajankohtaista

Asiakkaat ovat tyytyväisiä Vilkku-palveluihin

Uutinen 3.12.2018

Vilkku-liikenteen kolmas asiakastyytyväisyyskysely tehtiin loka-marraskuussa linjojen 1-40 linja-autoissa.

Kyselyn tulokset paranivat hiukan kaikkien kysymysten osalta aiempiin kyselyihin verrattuna. Yleisarvosanaksi joukkoliikenne sai 4,06. Haastatelluista 85 % antoi yleisarvosanaksi erittäin tai melko hyvän, melko huonon 1 % haastatelluista. Erittäin huonoksi joukkoliikennettä ei arvioinut kukaan. Tyytyväisyydestä kertoo myös matkustajamäärän kasvaminen tänä vuonna reilun 5 %:n vauhdilla.

Paikallisliikenteen kuljettajien ammattitaito katsotaan korkeatasoiseksi. Parhaimman arvosanan sai jälleen kuljettajien ajotapa (4,36), jota jopa 93 % piti erittäin tai melko hyvänä. Kuljettajat hallitsevat kyselyn mukaan myös asiakaspalvelun, jota kuvastaa kuljettajien ystävällisyyden saama arvosana 4,22.

Tiedon saaminen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista koettiin aikaisempaa paremmaksi. Tähän on osaltaan vaikuttanut reaaliaikainen informaatiojärjestelmä ja siihen perustuvat reaaliaikapalvelut. Itse reiteissä ja aikatauluissa nähtiin eniten parannettavaa, sillä ne saivat huonoimman arvosanan. Nettiostamisen ja mobiililipun suosion kasvaminen nostivat lipputuotteille ja niiden ostamiselle annettua arvosanaa edellisestä kyselystä reilut 3 %.

Joukkoliikenne koetaan yhteiskunnallisesti varsin merkittäväksi palveluksi. Naiset kokivat sen miehiä hieman merkittävämmäksi. Naiset kokevat olevansa myös miehiä uskollisempia joukkoliikenteen käyttäjiä.

Vastaajista 74 % koki saavansa maksetulle asiakashinnalle melko tai erittäin hyvän vastineen, 5 % erittäin huonon. Kokonaisarvosana oli 3,97 eli palvelun hinta-laatu –suhde koetaan kohtuullisen hyväksi.

Vilkku-väki esittää lämpimän kiitoksen kaikille vastaajille. Vastaukset ovat arvokkaita joukkoliikenteen kehittämistyölle. Seuraava kysely toteutetaan ensi vuoden maaliskuussa.