62-68 Nilsiän sisäiset yhteydet

62 Nilsiä - Haapaharju - Lammasaho - Nilsiä

63 Nilsiä - Tahko - Reittiö - Nilsiä

64 Nilsiä - Pajulahti - Saramäki - Nilsiä

65 Nilsiä - Sahinpuro - Niinimäki - Nilsiä

66 Kangaslahti - Keyritty - Nilsiä

67 Nilsiä - Palonurmi - Ruukinsalo

68 Nilsiä - Vuotjärvi - Nilsiä


62 Nilsiä - Haapaharju - Lammasaho - Nilsiä

Reitti: Nilsiä las-Nilsiäntie-Valkeiskylä-Pajujärventie-Sänkimäentie-Pohjois-Sänkimäki-Pajujärventie-Kellomäentie-Katajamäentie-Pajujärventie-Valkeiskylä-Nilsiäntie-Nilsiä las

Koulp Koulp Koulp   Koulp
12.50 13.50 15.35 Nilsiä las 8.40
X X X Simola 8.30
13.05 14.05 15.45 Haapaharju 8.20
13.10 14.10 15.50 Saarvonmäki X
13.15 14.15 15.55 Katajamäki 8.10
X X X Kellomäki X
13.25 14.25 16.05 Lammasaho 8.00
X X X Pohjois-Sänkimäki X
13.35 14.35 16.15 Sänkimäki 7.50
X X X Konttimäki X
13.40 14.40 16.25 Haapaharju X
13.50 14.50 16.35 Nilsiä las 7.40

 


63 Nilsiä - Tahko - Reittiö - Nilsiä

Reitti: Nilsiä las-Nilsiäntie-Valkeiskylä-Pajujärventie-Eitikantie-Reittiö-Jouhilahdentie-Tahkomäentie-Varpaisjärventie-Sääskiniementie-Tahko-Sääskiniementie-Varpaisjärventie-Valkeiskylä-Nilsiäntie-Nilsiä las

  Koulp Koulp Koulp Koulp
Nilsiä las 7.40 12.50 13.55 15.35
Haapaharju X X X X
Eitikantie X X X X
Reittiö 8.00 13.10 14.15 15.55
Jouhilahdentie X X X X
Tahkomäentie X T T T
Tahko, Sääskiniemi 8.25 13.35 14.40 16.20
Nilsiä las 8.45 13.50 14.55 16.35

 

T = tarvittaessa


64 Nilsiä - Pajulahti - Saramäki - Nilsiä

Reitti: Nilsiä las-Nilsiäntie-Valkeiskylä-Pajujärventie-Sänkimäentie-Ranta-Sänkimäentie-Murtolahdentie-Saramäentie-Murtolahdentie-Pieksänkoskentie-Kuopiontie-Juankoskentie-Nilsiäntie-Nilsiä las

Koulp Koulp   Koulp
13.40 15.35 Nilsiä las 8.50
X X Haapaharju X
X X Konttimäki X
X X Sänkimäki X
14.05 16.00 Pajulahti koulu 8.20
14.15 16.10 Pieksänkoski 8.10
X X Murtolahti X
14.30 16.25 Saramäki 7.55
X X Lahdenpohja X
X 16.35 Murtolahti 7.45
14.40 - Pieksänkoski -
14.50 - Haluna -
15.05 - Nilsiä las -

 


65 Nilsiä - Sahinpuro - Niinimäki - Nilsiä

  Koulp P  Koulp Koulp
Nilsiä las 9.00 13.40 15.35
Mäntyrinne | | |
Sahinpuro 9.10 13.55 15.50
Pieksäntie X X X
Pekkarilantie X X |
Niinilahti X X |
Niinimäki 9.30 14.15 |
Haluna X X 16.00
Kinahmi X X |
Laitisenmäki | | X
Nilsiä las 9.55 14.40 16.15

Koulup P = vuoro ajetaan perjantaisin koulupäivinä


66 Kangaslahti - Keyritty - Nilsiä

  Koulp
Kangaslahti 7.45
Syvärilä X
Angervikko X
Keyritty 8.05
Palonurmi 8.20
Lastukoski X
Vuotjärvi |
Haukilammentie |
Tiirinlahti X
Nilsiä 8.50

 


67 Nilsiä - Palonurmi - Ruukinsalo

Koulp Koulp P Koulp Koulp Z   Koulp Koulp
7.05 10.45 14.45 15.35 Nilsiä las 8.50 17.20
X X X X Tiirinlahti | X
| | | | Vuotjärventie X |
| | | 15.50 Vuotjärvi 8.25 |
X X X X Lastukoski X X
| 11.15 | | Palonurmi 8.05 |
| 11.25T | | Keyritty | |
| T | | Angervikko | |
| T | | Syvärilä | |
| 11.40T | | Kangaslahti | |
X 12.00T 15.10 16.25 Kauppilanmäki 7.50 X
| T - X Jokivarsi, Karintie X |
| T - X Ahmapuro X |
7.30 12.20T - 16.45 Ruukinsalo td 7.30 16.45
- 12.45 - - Nilsiä las - -

Koulup P = vuoro ajetaan perjantasin koulupäivinä
Z = yhteys Koivulahdessa Palonurmeen
T = tarvittaessa
 


68 Nilsiä - Vuotjärvi - Nilsiä

Reitti: Nilsiä las-Nilsiäntie-Vuotjärventie-Hipantie-Vuotjärvi-Lastulahdentie-Nurmeksentie-Tiirinlahdentie-Nilsiäntie-Nilsiä las

  Koulp Koulp
Nilsiä las 12.50 13.40
Mäntyrinne X X
Vuotjärventie X X
Vuotjärvi 13.05 13.55
Lastulahti X X
Lastukoski T T
Tiirinlahti X X
Nilsiä las 13.30 14.20

 

Vuoroja liikennöi Linja-autoliike E. Ahonen Ky.