KÄLLI – Kuopion älykäs liikenneinfra-hanke 2020-2022

Tämä hanke on jatkoa Kuopion seudun viisaan liikkumisen hankkeelle, joka toteutettiin vuosina 2016-2019.

Lisää Kuopion seudun viisaan liikkumisen hankkeesta pääset lukemaan täältä.

Kuopion älykäs liikenneinfra- hankkeen toteuttaa Kuopion kaupunki. Tämä hanke jakaantuu kahteen osaan: investointihankkeeseen ja selvitystyöhankkeeseen. Näihin osiin sisältyvät seuraavat työpaketit:

  1. Bussien matkustajainformaationäytöt (investointi)
  2. Adaptiivinen liikennevalojärjestelmä (investointi)
  3. Älykäs pysäköinninohjausjärjestelmä (investointi/selvitystyö)
  4. Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen (selvitystyö)
  5. Autonomiset bussit -selvitys (selvitystyö)
  6. Liikenteen mittaus-, ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmä (selvitystyö)
  7. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskurit (investointi)
  8. Liikenteen data ja palvelut (selvitystyö)

Hankekokonaisuuden tavoitteena on parantaa liikenteen ja pysäköinnin sujuvuutta, joukkoliikenteen käyttöastetta ja siten vähentää päästöjä ja energiankulutusta Kuopion alueella. Pyrkimyksenä on myös luoda uusia datalähteitä ja edelleen avointa dataa.

Bussien matkustajainformaationäytöt asennetaan Kuopion kaupunkialueen linjojen autoihin. Näytöillä esitetään tietoa bussin matkasta ja reitistä, kuten seuraavat pysäkit, aikataulussa pysyminen ja mahdolliset poikkeukset. Informaationäytöt parantavat joukkoliikenteen palvelutasoa ja houkuttelevuutta etenkin uusille asukkaille tai harvakseltaan bussia käyttäville, sekä matkailijoille.

Adaptiivinen liikennevalojärjestelmä on yksi hankkeen näkyvimmistä osista. Tämä älykäs ja oppiva liikennevalo-ohjaus hankitaan reitille Puijonlaaksontie-Savilahdentie-Tasavallankatu, sekä muutamaan risteykseen Leväsentiellä, Volttikadulla ja Saaristokadulla, kaikkiaan 21 risteykseen. Adaptiivinen liikennevalo-ohjaus parantaa liikenteen sujuvuutta vilkasliikenteisillä väylillä ilman uusien katujen tai liittymäjärjestelyiden rakentamista ja mahdollistaa laajemmat joukkoliikenteen ja jalankulun/pyöräilyn liikennevaloetuudet.

Älykkäässä pysäköinninohjausjärjestelmässä suunnitellaan ja hankitaan keinoja mitata pysäköintilaitosten tietoja (esim. käyttöaste eri aikoina, ennusteet) sekä esittää tätä tietoa kuluttajille mm. opastejärjestelmillä. Myös adaptiivinen liikennevalojärjestelmä voi hyödyntää pysäköintilaitosten tietoja. Alkuvaiheessa tämä järjestelmä sijoittuu Savilahden alueella oleviin pysäköintilaitoksiin. Tätä järjestelmää on tarkoitus pystyä myöhemmin laajentamaan muuallekin Kuopion alueelle.

Kaupunkipyöräjärjestelmää pyritään kehittämään yritysyhteistyötä ja mainosmyyntiä lisäämällä. Selvitettävänä on erilaisia mainosmyynnin malleja ja yritysyhteistyön kuvioita. Tavoitteena tulevaisuudessa on hankkia lisää pyöriä ja laajentaa asemaverkostoa.

Autonomisten bussien selvitystyössä selvitetään ns. robottibussien käyttöä Savilahden alueella. Selvitettäviä asioita ovat teknologian ”kypsyys”, robottibussista saatavat hyödyt, turvallisuus ja kustannukset.

Liikenteen mittaus-, ohjaus- ja tilannekuvajärjestelmä on laaja kokonaisuus, jossa selvitetään monipuolisesti liikennetiedon keruun ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Tutkittavia asioita ovat mm. liikenteen (pyöräilijät, jalankulkijat, ajoneuvot) laskentaan soveltuvat mittalaitteet ja anturit, eri lähteistä tulevaa tietoa keräävä järjestelmä sekä työkalut liikennetietojen yhdistelyyn ja analysointiin.

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden laskurit laskevat automaattisesti näiden tienkäyttäjäryhmien lukumääriä. Tällä hetkellä automaattista laskentaa em. ryhmille ei ole. Uusilla laskureilla saadaan tietoa vuoden ja kellon ympäri. Tietoa hyödynnetään monipuolisesti kaupunkisuunnittelussa ja sitä on myös tarkoitus jakaa avoimena datana.

Liikenteen data ja palvelut -työpaketissa kehitetään viisasta liikkumista usealla pienemmällä, mutta näkyvällä toimella: testataan pyöräteiden talvikunnossapidon julkista seurantanäkymää, tuodaan uusia maksutapoja kaupunkipyöriin Waltti-integraatiolla, selvitetään uusia rajapintojen avauksia ja testataan datan visualisointipalveluja.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 836 400 euroa, josta investointihankkeen osuus on 470 000 euroa ja selvitystyöhankkeen 366 400 euroa. Hankkeen rahoituksesta 30% on Kuopion kaupungin vastuulla ja 70% tulee Euroopan Unionilta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksena.

Hankkeessa tehdyt selvitykset:


Uutisia:

https://www.kuopio.fi/adaptiivinen-liikennevalo-ohjaus