Liikennöitsijöille

Joukkoliikenteen järjestäminen Kuopion kaupungin toimivalta-alueella

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on uusinut 26.4.2018 päätöksen avoimien joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä Kuopion kaupungin toimivalta-alueella soveltamalla EU:n palvelusopimusasetusta. Alkuperäinen päätös on vuodelta 2012, joka jälkeen Kuopion toimivalta-alue on laajentunut kuntaliitoksien vuoksi. Viranomaisen järjestämällä liikenteellä (paikallisliikenteen linjat 1-40 sekä maaseutuliikenteen linjat 42-86, liikenteen reitit ja aikataulut Kuopion seudun joukkoliikenteen nettisivuilla) on palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

Viranomainen voi myöntää myös jatkossa palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankituille liikenteille yksinoikeuksia julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Päätökset yksinoikeuksien myöntämisestä julkaistaan tällä sivustolla.

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus.         

                    

                                         Kuopion kaupungin toimivalta-alue vuonna 2018

Ennakkoilmoitus,
Siilinjärven maaseutuliikenne bruttoliikennesopimuksiin perustuen


Kuopion kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena järjestää avoimen tarjous­kilpai­lun linja-autolii­kenteen hoi­tamises­ta bruttomalliin perustuvien sopimusten mukaisesti  Siilinjärven maaseutualueille. Hankintailmoituksen arvioitu julkistamispäivä HILMA –ilmoituskanavalla on 1.11.2018.

Ennakkoilmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla 20.4.2018 (ilmoitusnumero 2018-009376) ja EU:n virallisen lehden TED-tietokannassa 21.4.2018 (ilmoitusnumero 2018/S 078-174109). Ennakkoilmoituksesta poiketen avointa tarjouskilpailua ei järjestetä Kuopion Hiltulanlahti, Vehmasmäki, Kurkimäki -alueen liikenteestä tässä vaiheessa.

Ennakkoilmoitus,
Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenne bruttoliikennesopimuksiin perustuen

Kuopion kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena järjestää avoimen tarjous­kilpai­lun linja-autolii­kenteen hoi­tamises­ta bruttomalliin perustuvien sopimusten mukaisesti Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen pienkalustolinjoilla sekä linjoilla 4, 8 ja 30-40. Hankintailmoituksen arvioitu julkistamispäivä HILMA –ilmoituskanavalla on 31.10.2018.

Ennakkoilmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla 2. 2.2018 (ilmoitusnumero 2018-002331) ja EU:n virallisen lehden TED-tietokannassa 3.2.2018 (ilmoitusnumero 2018/S 024-050909).