Matkustajamäärä suuressa kasvussa Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteessä

Kuopion ja Siilinjärven joukkoliikenteen kokonaismatkustajamäärä kasvoi viime vuonna jopa 14 % edelliseen vuoteen verrattuna. Alueella tehtiin matkoja kaikkiaan 6 miljoonaa.

Suurin kasvu tapahtui kaupunkiliikenteessä (linjat 1-40), jossa matkustajamäärä kasvoi reilut 15 %. Matkoja tehtiin 5,7 miljoonaa. Edellisen kerran matkustajamäärä on yltänyt tuolle tasolle 1990-luvun loppupuolella.  

Suotuisaan kehitykseen on vaikuttanut vuorotarjonta, joka on saatu vuonna 2014 tapahtuneiden reittimuutosten jälkeen vastaamaan hyvin matkustustarvetta. Lisäksi edulliset Waltti –liput tarjoavat  varteenotettavan vaihtoehdon matkustaa viisaasti ympäristöä säästäen.

Kaupunkiseudulla on tehty määrätietoista kehittämistyötä yhteistyökumppanien kanssa joukkoliikenteen palvelutason, lippu- ja maksujärjestelmän sekä informaatiojärjestelmän kehittämiseksi. Tämä työ näyttää kantavan nyt hedelmää.