Joukkoliikenteen matkustuksessa huimaa kasvua Kuopiossa ja muissa keskisuurissa kaupungeissa

Suomen Paikallisliikenneliitto ry:

Joukkoliikenteen matkustus on ollut huimassa nousussa keskisuurilla kaupunkiseuduilla, kasvuluvut 6-17 %. Monet kaupunki- tai kaupunkiseutuviranomaiset ovat kesästä 2014 alkaen järjestäneet joukkoliikenteen palvelusopimusasetuksen mukaan eli kilpailuttamalla määrittelemänsä joukkoliikennepalvelut.

Kaupungit ovat tehneet yhteistyökumppaniensa kanssa määrätietoista kehittämistyötä joukkoliikenteen palvelutason, lippujärjestelmän, lippujen ostamisen helppouden sekä matkustajien tiedonsaannin kehittämiseksi. Joukkoliikennepalvelut järjestetään paremmalla palvelutasolla kuin mitä markkinaehtoisesti syntyisi.

Keskisuurten joukkoliikennematkustuksen kasvulukuja, alkuvuosi 2016 verrattuna alkuvuoteen 2015

·       Kuopio + 17 %
·       Oulu + 11,5 %
·       Jyväskylä + 9 %
·       Joensuu 7 %
·       Lahti + 6 %

Vuotuiset matkamäärät ovat Kuopiossa noin 5,5, miljoonaa, Oulussa 7 miljoonaa, Jyväskylässä 6 miljoonaa, Joensuussa 2,1 miljoonaa ja Lahdessa 6,7 miljoonaa matkaa.

Seudullisessa viranomaistoiminnassa suunnitellaan liikennettä kokonaisuutena

Kaupunkiseudut ovat yhtenäistä työssäkäynti- ja opiskelualuetta. Edellisen joukkoliikennelain muutoksen yhteydessä monilla kaupunkiseuduilla sovittiin seudullisesta joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta ja otettiin vastuu kokonaisuuden hallinnasta.

Keskisuurten ja pienten kaupunkien yhteistyö muun muassa lippu- ja maksujärjestelmän toteuttamisessa tuo kaikille kustannussäästöjä ja mahdollistaa lippujen yhteensopivuuden eri kaupunkiseuduilla. Joensuussa on matkustettu Waltti-lipuilla tammikuusta 2015, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa kesästä 2015, Lahdessa helmikuusta 2016.

Suomen kaupunkijoukkoliikenne

Suurilla kaupunkiseuduilla tehdään noin 400 miljoonaa matkaa ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla noin 60 miljoonaa matkaa vuodessa.

·       HSL, 353 miljoonaa joukkoliikennematkaa vuodessa
·       Tampere, Nysse, 35 miljoonaa joukkoliikennematkaa
·       Turku, Föli, 24 miljoonaa joukkoliikennematkaa

Joukkoliikennepalveluiden järjestäminen ja rahoittaminen eivät ole kuntien lakisääteisiä velvoitteita. Kunnat rahoittivat vuonna 2015 joukkoliikennettä yhteensä 422 miljoonalla eurolla. Valtio rahoitti samana vuonna kuntien ja ELY-keskusten järjestämää joukkoliikennettä yhteensä 54 miljoonalla eurolla (noin 11 prosenttia kustannuksista).

Linja-autoliikenteen markkinat avautuivat kaukoliikenteessä ja kuntien kilpailuttamassa liikenteessä käytännössä alle kaksi vuotta sitten, pääkaupunkiseudulla liikennettä on kilpailutettu 1990-luvulta lähtien.