Päätöksenteko

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kuopion ja Siilinjärven yhteisenä seudullisena joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Kuopion kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.

Joukkoliikennelautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa viimeisenä torstaina klo 15. Kevään 2019 kokouspäivämäärät:
- torstai 14.2. 2019
- torstai 21.3.2019
- torstai 11.4.2019
- torstai 16.5. 2019

Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat 31.5.2017 asti
Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen
Lautakunnan jäsenet 2017 - 2021

Raportit

Kuopion linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitys

Työssä on selvitetty nykyisiä dieselbusseja ympäristöystävällisempien käyttövoimien soveltuvuutta Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen, jotta joukkoliikenteen päästöjä voidaan vähentää. Tarkasteltavana oli uusiutuva biodiesel, biokaasu ja sähkö.

Hyväksytyn etenemispolun mukaan ensin annetaan kilpailutuksissa lisäpisteitä uusiutuvan biodieselin käytöstä ja vuonna 2021 tai 2022 kilpailutettavassa paikallisliikenteessä edellytetään sähköbusseja. Vuoden 2016 jälkeen siirrytään biokaasuun keskustan ulkopuolelle ulottuvilla pitkillä linjoilla, jos sitä jalostetaan liikennekäyttöön seudulla riittävästi.

Kuopion linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitys (pdf)

Kuopion toimivalta-alueen joukkoliikenteen yhdistelmäraportti vuodesta 2017

EU:n palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 1. kohdan mukaan toimivaltaisen viranomaisen julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä.

Kuopion kaupunki toimivaltaisena viranomaisena on julkaissut oheisena olevan yhdistelmäraportin.

Yhdistelmäraportti 2017 (pdf)

Kuopion kaupunkiseudun linjastosuunnitelman tarkistaminen 2017

Työn keskeisenä tavoitteena on ollut linjaston kehittäminen huomioiden maankäytön ja  kysynnän kehittyminen sekä työn aikana saadut palautteet.

Kuopion kaupunkiseudun linjastosuunnitelma 2017 (pdf)

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelma

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteelle on valmistunut tavoiteohjelma. Ohjelmassa on asetettu päätavoitteeksi, että seudun joukkoliikenne vuonna 2025 on helppokäyttöistä, ympäristöystävällistä ja sujuvaa.

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenne 2025 -ohjelma (pdf)

Kuopion seudun viisaan liikkumisen toteuttamisohjelmaluonnos

Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan ja Pohjois-Savon Ely -keskuksen yhteistyönä on valmistunut luonnos viisaan liikkumisen toteuttamisohjelmasta Kuopion seudulle. Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien lisäksi oikeaa ajotapaa henkilöautolla.

Hankkeelle haetaan rahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta. Jos rahoitusta saadaan ja suunnitelma hyväksytään, alkaa toteutusvaihe syksyllä 2016. Hankkeen toteutus kestää 2,5 vuotta.

Raporttiluonnos: Kuopion seudun viisas liikkuminen (pdf)

Kuopio-Siilinjärvi-alueen joukkoliikenteen arvotutkimus

Yhteenvetoraportti 19.9.2011
(pdf)