Liikennöitsijöille

Kaupungin laskutusosoitteen postitoimipaikka on muuttunut

Kuopion kaupungin laskutusosoitteen postitoimipaikka on muuttunut. Vanha postitoimipaikka 70090 KUHILAS on poistunut käytöstä. Postitoimipaikkana on 70090 MONETRA. Yhdyshenkilötiedot säilyvät muuttumattomana.

Laskutusosoite on:
Kuopion kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue/joukkoliikenne
PL 3016
70090 MONETRA

Paikallisliikenteen linjojen 4, 8 ja 30-40 tarjouskilpailu

Sansia Oy (ent. IS-Hankinta Oy) on julkaissut tarjouspyynnön Kuopion kaupunkiseudun paikallisliikenteen linjojen 4, 8 ja 30-40 hankinnasta.

Tarjoukset tulee jättää 9.1.2019 klo 10:00 mennessä sähköisesti osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/ishankinta?id=209335&tpk=8fd75d88-02ec-43e6-b085-83a13eed2c84.

Hankinnasta voi esittää lisätietokysymyksiä 17.12.2018 klo 10:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoaja on velvollinen huolellisesti tutustumaan kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin ennen tarjouksen jättämistä sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Sansia Oy ei vastaa muilla tavoilla esitettyihin kysymyksiin tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takaamiseksi.

Kaukoliikenteen reitit Kuopion keskustassa

Kuopion toria lähiympäristöineen on kehitetty pitkäjänteisesti kaupunginhallituksen vuonna 2006 hyväksymien suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Yksi hyväksytyistä periaatteista on, että keskustakehän (Puistokatu - Minna Canthin katu - Vuorikatu - Suokatu) sisäpuolista autoliikennettä rauhoitetaan ja turhaa läpiajoliikennettä vähennetään.

Tämän periaatteen mukaisesti kaupunginhallituksen vuonna 2008 hyväksymässä Kuopion keskusta-alueen liikenteen yleissuunnitelmassa on linjattu, että kaukoliikennettä ei ohjata ydinkeskustan kautta. Tori lähiympäristöineen toimii paikallisliikenteen pääterminaalina ja keskustakehän sisäpuolella olevat pysäkit on varattu paikallisliikenteen käyttöön.

Kaukoliikenteen reitit tuleekin suunnitella kulkemaan keskustakehän ulkopuolella esim. reitillä Asemakatu-Puistokatu.

                        

Kilpailun rajoittaminen

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 20.9.2018, että vuoden 2018 paikallisliikenteen tarjouskilpailun kahdessa kohteessa ( linjat 4 ja 8 sekä linjat 30-40) tilaaja varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä yhden tarjoajan tekemiä tarjouksia siltä osin, kun tarjousten hyväksyminen johtaisi määräävän markkina-aseman tai monopoliaseman syntymiseen toimivalta-alueen paikallisliikenteessä.

Hyväksyttävät tarjoukset ratkaistaan tilaajan kannalta kokonaistaloudellisimman kokonaisuuden perusteella. Yhden tarjoajan tehdessä edullisimman tarjouksen molemmista kohteista, ja tarjousten hyväksyminen johtaisi määräävän markkina-aseman tai monopoliaseman syntymiseen, jätetään hyväksymättä se tarjous, jonka piste-ero toiseksi halvimpaan tarjoukseen on pienin. Rajoitusta ei kuitenkaan käytetä, jos kohdekohtainen piste-ero halvimman ja toiseksi halvimman tarjouksen välillä on yli 10 %.

Joukkoliikenteen järjestäminen Kuopion kaupungin toimivalta-alueella

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on uusinut 26.4.2018 päätöksen avoimien joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä Kuopion kaupungin toimivalta-alueella soveltamalla EU:n palvelusopimusasetusta. Alkuperäinen päätös on vuodelta 2012, jonka jälkeen Kuopion toimivalta-alue on laajentunut kuntaliitoksilla. Viranomaisen järjestämällä liikenteellä (paikallisliikenteen linjat 1-40 sekä maaseutuliikenteen linjat 42-86, liikenteen reitit ja aikataulut Kuopion seudun joukkoliikenteen nettisivuilla) on palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

Viranomainen voi myöntää myös jatkossa palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankituille liikenteille yksinoikeuksia julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Päätökset yksinoikeuksien myöntämisestä julkaistaan tällä sivustolla.

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus.         

                    

                                         Kuopion kaupungin toimivalta-alue vuonna 2018