Liikennöitsijöille

 

Kilpailun rajoittaminen

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 20.9.2018, että vuoden 2018 paikallisliikenteen tarjouskilpailun kahdessa kohteessa ( linjat 4 ja 8 sekä linjat 30-40) tilaaja varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä yhden tarjoajan tekemiä tarjouksia siltä osin, kun tarjousten hyväksyminen johtaisi määräävän markkina-aseman tai monopoliaseman syntymiseen toimivalta-alueen paikallisliikenteessä.

Hyväksyttävät tarjoukset ratkaistaan tilaajan kannalta kokonaistaloudellisimman kokonaisuuden perusteella. Yhden tarjoajan tehdessä edullisimman tarjouksen molemmista kohteista, ja tarjousten hyväksyminen johtaisi määräävän markkina-aseman tai monopoliaseman syntymiseen, jätetään hyväksymättä se tarjous, jonka piste-ero toiseksi halvimpaan tarjoukseen on pienin. Rajoitusta ei kuitenkaan käytetä, jos kohdekohtainen piste-ero halvimman ja toiseksi halvimman tarjouksen välillä on yli 10 %.

Joukkoliikenteen järjestäminen Kuopion kaupungin toimivalta-alueella

Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on uusinut 26.4.2018 päätöksen avoimien joukkoliikennepalvelujen järjestämisestä Kuopion kaupungin toimivalta-alueella soveltamalla EU:n palvelusopimusasetusta. Alkuperäinen päätös on vuodelta 2012, jonka jälkeen Kuopion toimivalta-alue on laajentunut kuntaliitoksilla. Viranomaisen järjestämällä liikenteellä (paikallisliikenteen linjat 1-40 sekä maaseutuliikenteen linjat 42-86, liikenteen reitit ja aikataulut Kuopion seudun joukkoliikenteen nettisivuilla) on palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta.

Viranomainen voi myöntää myös jatkossa palvelusopimusasetuksen mukaisesti hankituille liikenteille yksinoikeuksia julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Päätökset yksinoikeuksien myöntämisestä julkaistaan tällä sivustolla.

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus.         

                    

                                         Kuopion kaupungin toimivalta-alue vuonna 2018

Ennakkoilmoitus,
Siilinjärven maaseutuliikenne bruttoliikennesopimuksiin perustuen


Kuopion kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena järjestää avoimen tarjous­kilpai­lun linja-autolii­kenteen hoi­tamises­ta bruttomalliin perustuvien sopimusten mukaisesti  Siilinjärven maaseutualueille. Hankintailmoituksen arvioitu julkistamispäivä HILMA –ilmoituskanavalla on 1.11.2018.

Ennakkoilmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla 20.4.2018 (ilmoitusnumero 2018-009376) ja EU:n virallisen lehden TED-tietokannassa 21.4.2018 (ilmoitusnumero 2018/S 078-174109). Ennakkoilmoituksesta poiketen avointa tarjouskilpailua ei järjestetä Kuopion Hiltulanlahti, Vehmasmäki, Kurkimäki -alueen liikenteestä tässä vaiheessa.

Ennakkoilmoitus,
Kuopion ja Siilinjärven paikallisliikenne bruttoliikennesopimuksiin perustuen

Kuopion kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena järjestää avoimen tarjous­kilpai­lun linja-autolii­kenteen hoi­tamises­ta bruttomalliin perustuvien sopimusten mukaisesti Kuopion ja Siilinjärven paikallisliikenteen pienkalustolinjoilla sekä linjoilla 4, 8 ja 30-40. Hankintailmoituksen arvioitu julkistamispäivä HILMA –ilmoituskanavalla on 31.10.2018.

Ennakkoilmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla 2. 2.2018 (ilmoitusnumero 2018-002331) ja EU:n virallisen lehden TED-tietokannassa 3.2.2018 (ilmoitusnumero 2018/S 024-050909).