Ennakkoilmoitus, Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenne bruttoliikennesopimuksiin perustuen

Kuopion kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena (jäljempänä tilaaja) järjestää avoimen tarjous­kilpai­lun linja-autolii­kenteen hoi­tamises­ta bruttomalliin perustuvien sopimusten mukaisesti Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteen pienkalustolinjoilla sekä linjoilla 4, 8 ja 30-40. Hankintailmoituksen arvioitu julkistamispäivä HILMA –ilmoituskanavalla on 31.10.2018.

Ennakkoilmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla 2. 2.2018 (ilmoitusnumero 2018-002331) ja EU:n virallisen lehden TED-tietokannassa 3.2.2018 (ilmoitusnumero 2018/S 024-050909).