Markkinavuoropuhelu Kuopion Nilsiän ja Vehmersalmen alueiden joukkoliikennepalveluista 22.11.2017 klo 16:00 Kuopion kaupungin valtuustotalolla

Tilaisuuden PowerPoint-esitys, tilaisuudesta laadittu muistio ja sen liite

Ennakkoilmoitus, avoimet joukkoliikennepalvelut Kuopion Nilsiän ja Vehmersalmen alueille bruttoliikennesopimuksiin perustuen

Kuopion kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena (jäljempänä tilaaja) järjestää avoimen tarjous­kilpai­lun linja-autolii­kenteen hoi­tamises­ta bruttomalliin perustuvan sopimuksen mukaisesti. Hankintailmoituksen arvioitu julkistamispäivä HILMA –ilmoituskanavalla on 8.1.2018.

Ennakkoilmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla 20.9.2017 (ilmoitusnumero 2017-020398) ja EU:n virallisen lehden TED-tietokannassa 21.9.2017 (ilmoitusnumero 2017/S 181-370527).