« Takaisin

Linjojen 19 ja 20 reitit ja aikataulut uudelleensuunnitteluun

Linjojen 19 ja 20 reitit suunnitellaan uusiksi saadun palautteen perusteella. Samalla tehdään muutoksia kyseisten linjojen aikatauluihin.

Linjan 20 reittiä esitetään muutettavaksi keskustan ja Päivärannan välillä Kysin ja Niuvantien kautta.

Linjalle 19 esitetään muutoksia, joilla pyritään palvelemaan paremmin Saaristokaupungista Jynkänlahden koululle kulkevia oppilaita sekä parantamaan yhteyksiä Jynkästä Tasavallankadun kautta keskustaan.

Uudet liikennöintisuunnitelmat tulevat nähtäville ja kommentoitavaksi Kuopion kaupungin nettisivuille (joukkoliikenne.kuopio.fi) viikoilla 36-37, jonka jälkeen reittimuutokset menevät Joukkoliikennelautakunnalle päätettäväksi. Suunniteltu muutosajankohta uusille reiteille on maanantaina 20.10.2014.