Vilkku -liikenteen matkustajat tyytyväisiä

Vilkku-liikenteen toinen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin maaliskuussa, tällä kertaa vain paikallisliikenteen (linjat 1-40) linja-autoissa. Maaseutuliikenne on suurelta osin koululaisliikennettä ja matkustajat alle 15 –vuotiaita koululaisia, jonka vuoksi maaseutuliikenne jätettiin kyselyn ulkopuolelle.

Kyselyn tulokset noudattivat pitkälti ensimmäisessä kyselyssä saatuja tuloksia. Yleisarvosana säilyi samana kuin ensimmäisessä kyselyssä (4,01). Vastaajista 84 % antoi joukkoliikenteelle yleisarvosanaksi erittäin tai melko hyvän, 1 % melko huonon. Tulos on hyvä, mutta kehittämistyötä tarvitaan.

Korkeimman arvosanan sai jälleen kuljettajien ajotapa (4,33). Kuljettajat hallitsevat kyselyn mukaan myös asiakaspalvelun, jota kuvastaa kuljettajien ystävällisyyden saama arvosana 4,18. Kuljettajien ammattitaito on korkeatasoista.

Tiedon saaminen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista koettiin edelleen hyväksi, mutta itse reiteissä ja aikatauluissa on parannettavaa. Myös lipputuotteissa ja niiden ostamisessa on vastaajien mielestä kehitettävää. Mobiililippu arvioitiin lipputuotteista parhaaksi, vaikka sen käyttö onkin vielä vähäistä.

Iso kiitos kaikille vastaajille. Vastaukset ovat arvokkaita joukkoliikenteen kehittämistyölle. Seuraava kysely toteutetaan kuluvan vuoden marraskuussa.