Tyytyväisiä asiakkaita Vilkku-liikenteessä

Marraskuussa 2017 linja-autoissa tehty asiakastyytyväisyyskysely osoitti, että Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennettä hoitavat taitavat ammattilaiset. Joukkoliikenteen hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä vastaajat antoivat yleisarvosanaksi 4,2 arvosteluasteikolta 1-5. Korkeimman arvosanan sai kuljettajien ajotapa (4,34). Kuljettajat hallitsevat kyselyn mukaan myös asiakaspalvelun, jota kuvastaa kuljettajien ystävällisyyden saama arvosana 4,2.

Tiedon saaminen joukkoliikenteen reiteistä ja aikatauluista koettiin hyväksi (arvosana 4,2), mutta itse reiteissä ja aikatauluissa nähtiin parannettavaa (arvosana 3,89). Myös lipputuotteissa ja niiden ostamisessa on vastaajien mielestä kehitettävää (arvosana 3,97).

Yleisarvosanaksi alueen joukkoliikenne sai 4,01. Vastaajista 84 % antoi joukkoliikenteelle yleisarvosanaksi erittäin tai melko hyvän, 1 % melko tai erittäin huonon. Tulos on hyvä, mutta kehittämistyölle on silti tarvetta.

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Vastaukset antavat tärkeää tietoa joukkoliikenteen kehittämistyölle, joka jatkuu edelleen. Seuraava kysely toteutetaan maaliskuussa 2018.