Vuosi 2016 oli kaupunkijoukkoliikenteen paras vuosi ikinä

Joukkoliikenteen matkustuksen kasvu oli parasta vuosikymmeniin monilla kaupunkiseuduilla. Matkustus suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa lisääntyi noin 15,3 miljoonalla matkalla. Suhteellisesti parasta kasvu oli Kuopion ja Oulun kaupunkiseuduilla, joissa molemmissa matkamäärät lisääntyivät 14 %. 

Palvelukokonaisuuden kehittäminen on tuonut tuloksia

Suurin yhteinen selittäjä matkustuksen kasvulle on kaupunkiseuduilla toteutetut yhtenäiset lippujärjestelmät ja entistä edullisemmat lipputuotteet. Jokaiselta seudulta löytyy myös omia kasvutekijöitä kuten esimerkiksi Kuopiossa, jossa joukkoliikennettä tukeva maankäyttö Saaristokaupungissa tuotti lisämatkoista merkittävimmän osan. 

Kaupunkiseudut ovat yhtenäistä työssäkäynti- ja opiskelualuetta, joiden liikennejärjestelmää ja liikkumispalveluja kannattaa suunnitella kokonaisuutena. Edellisen joukkoliikennelain muutoksen yhteydessä monilla kaupunkiseuduilla sovittiin seudullisesta joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta. Kaupungit ovat tehneet yhteistyökumppaniensa kanssa määrätietoista kehittämistyötä joukkoliikenteen palvelutason, yhtenäisen lippujärjestelmän, lippujen hinnoittelun, lippujen ostamisen helppouden, matkustajien tiedonsaannin ja markkinoinnin kehittämiseksi.

Matkamäärät 2016

Matkamäärän kasvusta 12,4 miljoonaa matkaa tehtiin Suomen suurimmilla joukkoliikennekaupunkiseuduilla. HSL:n matkustuksen kasvua oli 2,4 % eli noin 8,6 miljoonaa matkaa, Tampereen seudun Nyssen kyydissä kasvua oli 6,6 % eli 3,3 miljoonaa matkaa ja Turun Fölillä kasvua oli 5,6 % eli noin 1,4 miljoonaa matkaa.

Keskisuurissa kaupungeissa suhteellisesti ja eniten matkustajamääriään kasvattivat Oulu +14 % eli melkein miljoona lisämatkaa ja Kuopio +14 % eli 0,8 milj. lisämatkaa. Jyväskylässä matkustus kasvoi 9 %, Lahdessa 6 %, Joensuussa 5 % ja Lappeenrannassa 5 %.

Vuotuiset matkamäärät 2016:

  • HSL 367,2 miljoonaa matkaa
  • Nysse 36,9 miljoonaa matkaa
  • Föli 25,7 miljoonaa matkaa
  • Oulun joukkoliikenteessä 8,1 miljoonaa matkaa
  • Kuopion seudun joukkoliikenteessä 6,0 miljoonaa matkaa
  • Jyväskylän Linkki -liikenteessä 6,7 miljoonaa matkaa
  • Lahden LSL -liikenteessä 7,1 miljoonaa matkaa
  • Joensuun seudun joukkoliikenne 2,1 miljoonaa matkaa
  • Lappeenranta 1,6 miljoonaa matkaa.

Paikallisliikenneliiton jäsenyhteisöjen järjestämässä joukkoliikenteessä kuljetettiin vuonna 2016 yhteensä 460 miljoonaa matkustajaa, joka on yli 80 % Suomen maajoukkoliikenteen matkoista.