Matkamäärät Kuopion ja Siiinjärven kaupunkiliikenteessä kasvussa

Kuopion ja Siilinjärven kaupunkiliikenteessä tehdään viime vuotta enemmän matkoja. Viime vuonna kaupunkiliikenteessä tehtiin 4,9 miljoonaa matkaa. Tänä vuonna matkustajamäärä on kasvanut yli 18 % kesäkuun loppuun mennessä, eli tänä vuonna rikotaan 5 miljoonan raja. Palvelu toimii tarpeeseen nähden hyvin. Huhtikuussa pidetyssä asukaskyselyssä lähes 90 % kyselyn vastaajista näki toimivan joukkoliikenteen merkittävänä imagotekijänä koko alueelle.

Kyselyssä 40 % vastaajista ilmoittikin Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen nykytilan kokonaisuutena melko hyväksi tai erittäin hyväksi. Kehittämistä palvelussa kuitenkin vielä on, ja kyselyn vastaajista lähes 90 % pitikin joukkoliikenteen kehittämistyötä tärkeänä.  

Bussien sopivat lähtöajat sekä palvelun luotettavuus vaikuttavat eniten siihen, valitaanko joukkoliikenne kulkutavaksi. Lisäksi informaation selkeydellä ja saatavuudella on suuri merkitys valinnalle.  

Suurimmaksi esteeksi joukkoliikenteen käytölle koettiin bussimatkustuksen hinta. Matkustajista 27 % maksaa matkansa kertamaksulla, johon matkustamisen hintaa yleisesti verrataan. Arvolipulla matkan hinta on selkeästi edullisempi, eikä kortille ladattu arvo vanhene. Se onkin oiva vaihtoehto kertamaksulle. Arvolipun on ottanut käyttöönsä jo 29 % matkustajista.

Kyselyn tulokset ovat merkittävässä osassa keväällä käynnistyneessä Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikenteen strategiatyössä, joka valmistuu loppusyksystä 2016.

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?