Linja 21 poikkeusreitille Inkilänmäellä 7.11.2016 alkaen

Linja 21 siirtyy poikkeusreitille maanantaista 7.11.2016 alkaen Inkilänmäenkadulla tehtävän vesihuollon saneeraustyön ajaksi. Poikkeusreitti kulkee Inkilänmäenkatua pitkin Rastaantielle ja sieltä Kallantielle.

Inkilänmäenkatu 10 sekä 16 -pysäkit ovat poissa käytöstä työn ajan. Korvaava pysäkkipari sijoitetaan Rastaantielle Pääskynpolun kohdalle.

Työn on arvioitu kestävän tammikuuhun asti. Normaalille reitille palaamisesta tiedotetaan erikseen.