Kuopion seudun viisaan liikkumisen hankkeen toteutus käynnistyi marraskuussa

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan mm. jalankulkua, pyöräilyä, joukkoliikennettä ja kimppakyytiä, mutta myös henkilöauton järkevää käyttöä sekä taloudellista ja turvallista ajotapaa. Kuopion seudun viisaan liikkumisen edistämisen pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Kuopion seudulla on toimiva, turvallinen, vähäpäästöinen, innovatiivinen ja terveyttä edistävä viisas liikkumisjärjestelmä, jota on helppo ja mukava käyttää. Nyt käynnistyvä hanke mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen kokonaisvaltaisella tavalla, jolloin tavoiteltu vaikutus on parempi.

Hankkeen ensisijaisina tavoitteina on arjen liikkumisen ja matkustamisen helpottaminen sekä lisätä kestävien liikkumismuotojen käyttöä Kuopion kaupunkiseudulla (Kuopio ja Siilinjärvi). Hankkeen toteutus painottuu neljään osakokonaisuuteen, jotka ovat:

  1. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja pysäköinnin asiakaslähtöinen informaatiojärjestelmä
  2. Älykäs kaupunkipyöräjärjestelmä
  3. Liikkuminen palveluna (MaaS), uudet maksutavat ja mobiili-sovellukset
  4. Viisaan liikkumisen toimintamallin kehittäminen yrityksille, sen työntekijöille ja opiskelijoille sekä  viisaan liikkumisen graafisen ilmeen kehittäminen.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii tekniikan tohtori Jouni Huhtinen, jolla on pitkä kokemus erilaisista EU- ja teknologiahankkeista sekä yrittäjätausta. Hankkeen projektiasiantuntijana toimii insinööri Timo Ollikainen, jolla niin ikään on pitkä kokemus EU- ja teknologiahankkeista sekä tuotekehitysprojekteista. Hankkeen kokoaikaisten työntekijöiden lisäksi sen toteutukseen osallistuu Kuopion kaupungin henkilöstöä, alueen yrityksiä ja hankkeessa kehitettävien palveluiden loppukäyttäjiä.

Hankkeeseen on saatu Euroopan unionin aluekehitysrahoitusta, ja se toteutetaan 3.10.2016 – 31.3.2019.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jouni Huhtinen, 044 718 5327, jouni.huhtinen@kuopio.fi
Projektiasiantuntija Timo Ollikainen, 044 718 5328, timo.ollikainen@kuopio.fi